Analiza

Porównanie ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii: system partyjny, system wyborczy, struktura i funkcje parlamentu.

Rodzaj zadania: Analiza

Streszczenie:

Ta praca porównuje systemy polityczne USA i Wielkiej Brytanii, analizując systemy partyjne, wyborcze oraz struktury parlamentów obu państw. Pokazuje, jak różnice te wpływają na funkcjonowanie demokracji w obu krajach. 🤔✅

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki to dwa państwa, które mają swój znaczący wpływ na światową politykę. Mimo że oba kraje dzieli ocean, ich systemy polityczne mają wiele wspólnego, ale także i wiele różnić. W niniejszej analizie porównam ustrój polityczny obu tych państw, zwracając uwagę na system partyjny w powiązaniu z systemem wyborczym oraz strukturę i funkcje parlamentu. Rozpocznijmy od systemów partyjnych i wyborczych. Stany Zjednoczone znane są z dwupartyjnego systemu, w którym dominują dwie główne partie: Demokratyczna oraz Republikańska. System ten ma swoje korzenie w historii i został utrwalony poprzez tzw. "winner takes all" w wyborach prezydenckich oraz skomplikowany system elektorski. Oznacza to, że kandydat, który zdobywa większość głosów w stanie, otrzymuje wszystkie głosy elektorskie tego stanu, co ogranicza możliwość sukcesu mniejszych partii. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje system wielopartyjny z przewagą dwóch głównych partii: Partii Konserwatywnej i Partii Pracy. Tu jednak inne partie, takie jak Liberalni Demokraci czy Szkocka Partia Narodowa, również mają wpływ na politykę krajową. Brytyjski system wyborczy opiera się na większościowym systemie jednomandatowych okręgów wyborczych, co sprawia, że układ sił politycznych w Izbie Gmin może nie zawsze dokładnie oddawać rozkład poparcia wśród ogółu wyborców. W kontekście struktury i funkcji parlamentu, oba państwa różnią się znacząco. Parlament Wielkiej Brytanii składa się z dwóch izb: Izby Gmin i Izby Lordów. Izba Gmin, będąca główną siłą legislacyjną, jest wybierana w wyborach powszechnych i decyduje o kształcie praw. Izba Lordów pełni rolę rewizyjną i konsultacyjną. Jej członkowie nie są wybierani – część z nich dziedziczy tytuły, inni są mianowani. Prawdziwą władzę sprawuje rząd z premierem na czele, wywodzący się z większości parlamentarnej w Izbie Gmin. W USA struktura parlamentu, znanego jako Kongres, obejmuje dwa ciała: Senat i Izbę Reprezentantów. Obie izby mają stosunkowo podobne siły, choć niektóre uprawnienia są różnie rozdzielone, na przykład Senat ratyfikuje traktaty i zatwierdza nominacje prezydenckie. Członkowie obu izb są wybierani, ale mają różne kadencje i reprezentują różne podstawy wyborcze: Senat reprezentuje stany jako całości, natomiast Izba Reprezentantów reprezentuje poszczególne okręgi wyborcze. Ponadto, we wcześniej wspomnianej Izbie Lordów część członków jest mianowana na zasadzie dożywotniej – nie ma tego w systemie amerykańskim. Co ważne, w Wielkiej Brytanii premier jest jednocześnie liderem partii większościowej lub koalicji rządzącej oraz szefem rządu, ale nie jest głową państwa. W USA prezydent jest zarówno szefem państwa, jak i szefem rządu, co sprawia, że jego pozycja jest znacznie silniejsza w porównaniu do pozycji premiera w Wielkiej Brytanii. Podsumowując, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania mają swoje unikalne podejście do zarządzania państwem, wypływające z różnych tradycji historyczno-politycznych. System partyjny i wyborczy w obu krajach ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji i wpływa na różnice w strukturze i funkcjach władzy ustawodawczej. Warto zauważyć, że mimo pewnych podobieństw, jak na przykład dominacja dwóch głównych partii, różnice strukturalne między Kongresem a Parlamentem mają bezpośredni wpływ na działanie całego systemu rządzenia obu tych państw.

Napisz dowolne zadanie domowe Analiza

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się