Organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny - charakterystyka