Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los.