"Komu bije dzwon" E. Hemingway’a - apologia wojenna czy utwór pacyfistyczny?