Człowiek sam musi określić, co w jego życiu jest najważniejsze – omów postawę wybranego bohatera literackiego.