Więcej zszywek z tablicy

Niebo

...
7:15
6:45
...
...
...
...
...
...
...
Dziś :)
Dziś
....
...
....
...
....
.....
....
....
....
....
....
....
....
....