Odrodzenie w Polsce. Charakterystyka najważniejszych postaci renesansu.