Więcej zszywek z tablicy

Make up

.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3
.<3