Integracja europejska - historia, powody, instytucje i ocena UE