Pieniądze są elementem,który będzie związany z człowiekiem przez całe życie,nie ma sposobu,aby uniknąć jego wszechobecności i znaczenia wśród wszystkich czynów,które wykonuje,ponieważ przyjmuje świadomośc.Pieniądze ustanawiają kontrolę nad tymczasowym wymiarem ludzi,ponieważ określają momenty,w których pewne rzeczy mogą lub nie mogą być wykonane,określony czas na rozpoczęcie lub zakończenie czegoś,moment na zatrzymanie się,a drugi na przejście do przodu.Pieniądze mają kontrolę nad czasem człowieka i stamtąd podchodzą,by przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem.Regulacyjna natura pieniądza wpływa również na dynamikę ludzkiej duszy,ponieważ wpływa w niezwykły sposób na uczucia,określając stopień radości i smutków,radości i zozobry.Pieniądze mogą regulować ludzkie emocje,a stamtąd także przejmują kontrolę nad swoim przeznaczeniem.Wreszcie pieniądze wpływają na wartości-wiarę,cnotę,wiedzę,cierpliwość,miłość.Stamtąd warunkuje wiele przejawów ducha i daje ostatni krok do kierowania losem człowieka.Usunięcie znaczenia pieniędzy lub pozbawienie cię konkretnego miejsca w życiu jest KONIECZNE.To tylko wzbogaca długą historię ignorancji na ten temat.Ta historia zaczyna się wiele lat przed narodzinami każdej osoby,ponieważ charakter relacji z pieniędzmi określają rodzice i dziadkowie oraz rodzice i ich dziadkowie.Logika budowana w odniesieniu do pieniędzy pochodzi przede wszystkim z wskazówek otrzymanych w rodzinie,w tym sensie człowiek jest odbiorcą treści i jakości wiadomości. Decydująca jest odpowiedzialność rodzinna w edukacji o pieniądzach. Sposób,w jaki to zależy,zależy od poziomu podatności,jaką dana osoba ma w tym względzie,oraz od sposobu,w jaki ta złożona relacja jest realizowana w trakcie jego życia-bez odpowiedniego zaangażowania rodziny słabość człowieka w jego związku z pieniędzmi może przybrać cechy trudne do zmiany w czasie Porażka rodzin w procesie edukacji dzieci w temacie pieniędzy opiera się na dwóch aspektach-1.-Rodzice często utrzymują,że pieniądze nie są ważne.2.Rodzice twierdzą również,że pieniądze to nie wszystko w życiu.Pierwsze stwierdzenie,inaczej pospolite,jest absolutnie absurdalne.Pieniądze są bardzo ważnym aspektem dynamiki życia.Drugie stwierdzenie jest prawdą o dumie. Oczywiście pieniądze to nie wszystko w życiu i dlatego nie jest konieczne ani zwiększanie,ani zmniejszanie ich konkretnej wartości Co ciekawe,rodziny,które osiągają lepsze wyniki w relacjach z pieniędzmi,lepiej wychowują swoje dzieci w terenie i tym samym budują kole...
milibarcamili

milibarcamili

Dodane 31.03 o 17:30
Obserwuj
390

Pieniądze są elementem,który będzie związany z człowiekiem przez całe życie,nie ma sposobu,aby uniknąć jego wszechobecności i znaczenia wśród wszystkich czynów,które wykonuje,ponieważ przyjmuje świadomośc.Pieniądze ustanawiają kontrolę nad tymczasowym wymiarem ludzi,ponieważ określają momenty,w których pewne rzeczy mogą lub nie mogą być wykonane,określony czas na rozpoczęcie lub zakończenie czegoś,moment na zatrzymanie się,a drugi na przejście do przodu.Pieniądze mają kontrolę nad czasem człowieka i stamtąd podchodzą,by przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem.Regulacyjna natura pieniądza wpływa również na dynamikę ludzkiej duszy,ponieważ wpływa w niezwykły sposób na uczucia,określając stopień radości i smutków,radości i zozobry.Pieniądze mogą regulować ludzkie emocje,a stamtąd także przejmują kontrolę nad swoim przeznaczeniem.Wreszcie pieniądze wpływają na wartości-wiarę,cnotę,wiedzę,cierpliwość,miłość.Stamtąd warunkuje wiele przejawów ducha i daje ostatni krok do kierowania losem człowieka.Usunięcie znaczenia pieniędzy lub pozbawienie cię konkretnego miejsca w życiu jest KONIECZNE.To tylko wzbogaca długą historię ignorancji na ten temat.Ta historia zaczyna się wiele lat przed narodzinami każdej osoby,ponieważ charakter relacji z pieniędzmi określają rodzice i dziadkowie oraz rodzice i ich dziadkowie.Logika budowana w odniesieniu do pieniędzy pochodzi przede wszystkim z wskazówek otrzymanych w rodzinie,w tym sensie człowiek jest odbiorcą treści i jakości wiadomości. Decydująca jest odpowiedzialność rodzinna w edukacji o pieniądzach. Sposób,w jaki to zależy,zależy od poziomu podatności,jaką dana osoba ma w tym względzie,oraz od sposobu,w jaki ta złożona relacja jest realizowana w trakcie jego życia-bez odpowiedniego zaangażowania rodziny słabość człowieka w jego związku z pieniędzmi może przybrać cechy trudne do zmiany w czasie Porażka rodzin w procesie edukacji dzieci w temacie pieniędzy opiera się na dwóch aspektach-1.-Rodzice często utrzymują,że pieniądze nie są ważne.2.Rodzice twierdzą również,że pieniądze to nie wszystko w życiu.Pierwsze stwierdzenie,inaczej pospolite,jest absolutnie absurdalne.Pieniądze są bardzo ważnym aspektem dynamiki życia.Drugie stwierdzenie jest prawdą o dumie. Oczywiście pieniądze to nie wszystko w życiu i dlatego nie jest konieczne ani zwiększanie,ani zmniejszanie ich konkretnej wartości Co ciekawe,rodziny,które osiągają lepsze wyniki w relacjach z pieniędzmi,lepiej wychowują swoje dzieci w terenie i tym samym budują kole...

Ludzie,którzy nie przezwyciężają skutków frustracji,niemal instynktownie redukują swoją wartość do pieniędzy,a tym samym przekazują ją swoim potomkomCi,którzy z drugiej strony nie cierpią z powodu tej frustracji,traktują problem w odwrotny sposób.Ostateczna formuła traktowania pieniędzy w życiu jest bardzo prosta-człowiek jest tym, który musi dominowac pieniądzmi i nie dawać miejsca przeciwności.Domena wyłania się z wiedzy;Im więcej jest,tym bardziej ma władzę i zdolność kontrolowania.Kiedy wiedza o pieniądzach pochodzi z rodziny sinusoidalnej,wysiłek jest mniejszym obciążeniem,a prawdopodobieństwo zwycięstwa wzrasta.Domena obejmuje przesłanie.Albo pieniądze to,,sługa”,lub pieniądze to mistrz-potężny sługa lub potężny mistrz.Domena ta z kolei reprezentuje suwerenność.Czy też jest to człowiek,który określa„jak”i„kiedy”w odniesieniu do zakresu i korzyści pieniężnych,lub jest tym,który ustanawia wytyczne.Władca nie trzyma się,suweren decyduje.Domena ostatecznie oznacza niezależność.Lub pieniądze zależą od naszej zdolności produkcyjnej lub nasze możliwości zależą od pieniędzy.W jaki sposób domena sięga po pieniądze?Na trzy sposoby,wszystkie o podobnym znaczeniu-1.Mając niezbędną pojemność i wystarczającą do jej produkcji.Tutaj wiedza jest niezbędna,zarówno jaka jest specyficzna dynamika pieniądza,jak i podstawowa wiedza, aby wygenerować ją poprzez jakieś rzemiosło lub przedsiębiorczość.Brak wiedzy to ostateczne zdanie,które należy zawrzeć pod kontrolą pieniędzy.2.-Utrata strachu przed niepowodzeniem w próbach produkcji pieniędzy.W większym strachu,mniej zdolność do produkcji pieniędzy i bardziej zyskowny wynik końcowy.Jest to temat charakteru,rozdzielczości i determinacji,aby dotrzeć do domeny.3.Mając zdolność SPRZEDAŻY„tej zdolności”do produkcji pieniędzy,ponieważ chociaż wiedza o handlu lub potencjale przedsiębiorstwa pozostaje nieaktywna lub nie jest narażona na Popyt,nie może się zmaterializować. Zdolność do wytwarzania pieniędzy musi być wdrażana na rynku,w społeczności,w środowisku społecznym,które decyduje o wymianie gospodarczej.Połączenie tych trzech czynników ma zasadnicze znaczenie w procesie uzyskiwania kontroli nad pieniędzmi.Jeśli jest to rzadkie,ponieważ nie masz wystarczającej zdolności do jego wyprodukowania,równowaga jest tracona na korzyść opanowania pieniędzy nad ludźmi.Jeśli z drugiej strony istnieje zdolność do generowania pieniędzy,ale jest ona uwarunkowana negatywnym nastawieniem do ryzyka,wynik kończy się na tym samym.Wreszcie,jeśli pojemność i charakter nie zostaną skutecznie uruchomione,żadna jakość nie jest doskonalona.Dominacja nad pieniędzmi wymaga znalezienia wszystkich czynników i uzyskania pozytywnej synergii.Czwarty czynnik,który można by uznać za istotny,nie ma jednak bezpośredniego związku z domeną-zarządzanie produkowanymi pieniędzmi.Prawdą jest, że niezdolność do właściwego zarządzania pieniędzmi może generować niestabilność,a tym samym prowadzić do niepewnych stanów,ale w tej dziedzinie mówimy o wydajności,a nie o skuteczności.Konieczne jest skuteczne zarządzanie pieniędzmi,ponieważ przyczynia się do stabilności,ale jedyną rzeczą,która gwarantuje dominację,jest skuteczność,to znaczy specyficzna zdolność do wytwarzania pieniędzy.Większość ludzi na tym świecie ma problemy z pieniędzmi.Jest wielu innych,którzy są wśród„ofiar”niż ci,którzy kontrolują to zjawisko.W obliczu takiej sytuacji jest kwestią odpowiedzialności,aby być bardzo jasnym w afirmacjach-za pieniądze trzeba być skutecznym,zanim stanie się skuteczny.Najpierw otrzymujesz domenę,a następnie optymalizujesz proces.Ci,którzy zdobywają kontrolę nad pieniędzmi,ale nie osiągają wydajności w ich administracji,prawdopodobnie nie są zbyt dobrymi perspektywami na obfitość finansową,ale w każdym razie są bardzo prawdopodobne,że nie zostaną zapisani do ofiar.Dominacja nad pieniędzmi jest następnie podtrzymywana w wiedzy,charakterze i zdolności do sprzedaży.Żaden z tych trzech elementów nie powinien zawodzić znacząco.Wiedza zdolna do wytwarzania pieniędzy niekoniecznie wiąże się ze zwykłym rozumieniem edukacji lub szkolenia zawodowego(oczywiście nie wyklucza ich).Ta wiedza jest związana z JAKOŚCIĄ.Jedyną wiedzą,która jest w stanie wytwarzać pieniądze w sposób trwały,jest ta,która jest praktykowana z jakością.Nie chodzi o bycie prawnikiem naukowym,ale o bycie Najlepszym Prawnikiem.Nie chodzi o bycie lekarzem z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem,ale o bycie najlepszym lekarzem.I oczywiście zawód lub konkretny handel nie ma znaczenia,ponieważ równie dobrze lub lepiej może być lodziarz lub kowal,jeśli jest to najlepszy lodziarz lub najlepszy kowal.Życie dzisiaj nie gwarantuje niczego tym,którzy obliczają,że wchodząc do akademii, osiągają cel,jakim jest produkcja pieniędzy.Większe prawdopodobieństwo może być zarezerwowane dla fryzjera lub hydraulika.Wszystko opiera się na JAKOŚCI,z jaką wiedza jest praktykowana.Ludzie powinni być świadomi,że najlepsza wiedza lub najlepsze szkolenie to tylko pergamin na ścianie bez determinacji,aby wprowadzić go w życie i być wymienionym jako najlepszy w tym,co się robi.Tu leży zdolność produkowania pieniędzy.To samo dotyczy tego,kto decyduje się na przedsięwzięcie jako mechanizm generujący pieniądze,ponieważ jest on również żądany jakości wyróżniającej w produkcie lub w oferowanej przez niego usłudze.Jeśli chodzi o drugi element niezbędny do uzyskania kontroli nad pieniędzmi,wszelkie wymagania są krótkie.Obecny system życia jest nieprzejednany i niewiele przebacza go niezdecydowanym,łaskawym lub nie chcącym podejmować ryzyka.Świat żąda,aby charakter towarzyszył wszelkiej wiedzy,a ten jest wykuty w katastrofie,w przeciwnościach losu,upadkach.Kto a priori unika tego wszystkiego ze strachu,nigdy nie rozwija odpowiedniego charakteru aby podróżować i zdawać testy.Woody Allen powiedział,,Zajęło mi dziesięć lat,aby odnieść sukces w ciągu nocy”.Charakter jest wzmocniony z każdym upadkiem,a sukces manifestuje się,gdy ktoś wstaje.Jest o wiele więcej osób,które mogą zdobyć wiedzę na temat jakości,którą ci,którzy mogą jej towarzyszyć,potrzebują charakteru i pewności siebie,które sa potrzebne.Wreszcie,niezbędna jest możliwość sprzedaży tego,co jest i co możesz zrobić.W tej grze nie chodzi o„bycie dla siebie”.Pieniądze to produkt,który jest przedmiotem transakcji i dlatego ma tak wiele wspólnego z jednymi,jak z innymi.Ludzie,którzy mogą tylko podziwiać własny nos i nie są skłonni wystawiać go innym,nie mogą przejąć kontroli nad pieniędzmi.W logice transakcyjnej,niezależnie od tego,co się myśli lub wierzy w siebie,ma znaczenie to,co inni tworzą lub myślą o jednym.Wiedza i charakter mogą skończyć się impolutami w szafie,jeśli nie zostaną sprzedane innym.Gertrude Stein,amerykańska pisarka powiedziała„Pieniądze są zawsze tam,zmieniają tylko kieszenie”.Ta„zmiana kieszeni”występuje tylko wtedy,gdy ktoś„kupił”to,co chciał sprzedać.Ubóstwo w istocie nie tłumaczy się brakiem pieniędzy,a raczej brakiem wiedzy niezbędnej do jej dominacji.Czasami wstydem jest nie być bardziej pozytywnym ani pobudzającym do traktowania tematu pieniędzy,ponieważ sam temat jest dość jałowy.Jedyne,co się liczy,to ostateczne znaczenie,jakie to ma,ponieważ problemy,udręka i nieszczęścia wywołane przez ich przyczynę są nie do pomyślenia.William Shakespeare,wielki angielski poeta i dramaturg,powiedział„Jeśli pieniądze pójdą naprzód, wszystkie drzwi się otworzą” i to jest trzeźwa prawda.Drzwi zamknięte w życiu wpływają na duszę i szkodzą duchowi.Pieniądze są przecież po to,by pomoc je otworzyć.Z drugiej strony panowanie,które osiąga się na pieniądzach,z pewnością potwierdza afirmację tego innego wielkiego człowieka,Jose Engineera,który z największym pragmatyzmem pozostawił w spadku to zdanie-,,Szczęście,które daje pieniądze,polega na tym,że nie musimy się martwić o nie”.
Zgłoś naruszenie

BlackPerl

Zostając w domu z własnego wyboru i troszcząc się o wszystko o tak zwane "ciepło domowego ogniska" ludzie zaczęli mnie traktować jak "gołodupca" któremu nie należy się szacunek bo nie "zarabia"" siedzi w domu" itd.. dziś wartość pieniądza dominuje nad wszystkim..i trzeba ogromnej siły psychicznej by nie dać się zepchnąć na dno, przez " tych" tak zwanych "lepszych" a przy tym zachowywać nadal swoje zasady.

3  |  1.04 o 7:56   Pokaż odpowiedzi

, aby dodać komentarz.

Użytkownicy także przypinają:

DO GÓRY