Człowiek wobec śmierci: "Śmierć" Józefa Czechowicza i "Tren V" Jana Kochanowskiego