Funkcje literatury polskiej w czasach zaborów według Stanisława Przybyszewskiego