Proces poznawczy: Rola w odbiorze i przetwarzaniu informacji