Człowieczeństwo w obozie koncentracyjnym: analiza literacka