Rozważania na temat korzystania z życia i śmierci w literaturze różnych epok.