Czy nakreślony przez Cypriana Kamila Norwida obraz Polaków jest aktualny także w dzisiejszych czasach?