Populacja, jej cechy oraz ekosystem - struktura i funkcjonowanie