Prośba o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Rodzaj pisma: Prośba

Streszczenie:

Szanowna Dyrekcjo, proszę o zwolnienie mojego dziecka z zajęć wychowania fizycznego z powodu schorzeń medycznych i trudności w utrzymaniu równowagi między nauką a aktywnością fizyczną. Jestem świadomy/świadoma znaczenia aktywności fizycznej, ale uważam, że dla mojego dziecka jest to uzasadnione. [Imię i nazwisko rodzica/opiekuna]

Szanowna Dyrekcjo, Zwracam się do Państwa z oficjalnym wnioskiem, w którym proszę o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego dla mojego dziecka. Pragnę przedstawić kilka istotnych powodów, które legitymują tę prośbę. Po konsultacji z lekarzem specjalistą, stwierdzono, że mój syn/córka cierpi na pewne schorzenia medyczne, które utrudniają mu/jej pełne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego. Schorzenie to wpływa zarówno na jego/jej ogólną kondycję, jak również na możliwość wykonywania pewnych czynności fizycznych. Jestem przekonany/przekonana, że zwolnienie z tych zajęć będzie korzystne dla zdrowia i samopoczucia mojego dziecka. Dodatkowo, moje dziecko posiada silny talent i ambicje w dziedzinie nauki. Jest zaangażowane w wiele dodatkowych zajęć poza szkołą, które wymagają dedykacji czasu i wysiłku intelektualnego. Utrzymywanie równowagi między nauką a aktywnością fizyczną jest dla niego/niej niezwykle trudne, a to prowadzi do nadmiernego stresu i napięć emocjonalnych. Chciałbym podkreślić, że moje żądanie nie jest próbą zaniedbania zdrowia lub ograniczenia jakiejkolwiek aktywności fizycznej mojego dziecka. Jestem świadomy/świadoma znaczenia regularnej aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka. Jednak w przypadku mojego dziecka, biorąc pod uwagę jego/jej specyficzne potrzeby zdrowotne oraz zaangażowanie w inne obszary rozwoju, uważam, że zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jest uzasadnione. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojej prośby, zobowiązuję się dostarczyć Państwu wszelkie dokumenty medyczne, które potwierdzą diagnozy i rekomendacje lekarzy dotyczące schorzeń mojego dziecka. Z góry dziękuję za pozytywne rozważenie mojego wniosku. Będę niezwykle wdzięczny/wdzięczna, jeśli uwzględnicie tę prośbę i pomożecie w stworzeniu warunków odpowiadających indywidualnym potrzebom mojego dziecka. Z poważaniem, [Imię i nazwisko rodzica/opiekuna]

Przygotuj dowolny wniosek Prośba

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się