Referat

Płazy i gady.

Rodzaj zadania: Referat

Streszczenie:

Praca przestawia różnice i podobieństwa między płazami i gadami, ich cechy i rolę w ekosystemach. Wskazuje również na zagrożenie dla tych grup zwierząt i konieczność ochrony.

W świecie zwierząt istnieje wiele różnych grup i gatunków, które różnią się między sobą pod względem wyglądu oraz sposobu życia. Jednymi z tych grup są płazy i gady, które od milionów lat zamieszkują naszą planetę. Płazy, jak żaby, ropuchy, salamandry i traszki, są znacznie starsze niż gady. Przez większość swojego życia płazy spędzają w wodzie, ale są także gatunki, które preferują lądowy tryb życia. Mają one doskonale przystosowane ciało do życia w dwóch środowiskach. Ich skóra jest gładka i wilgotna, co umożliwia im oddychanie przez nią. Płazy posiadają również skrzela lub płuca, które umożliwiają im oddychanie powietrzem. Dodatkowo, poprzez skórę są w stanie pobierać wodę, co pomaga im utrzymać nawilżone ciało. Gady, takie jak jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, są bardziej zróżnicowane pod względem wyglądu i trybu życia. Cechuje je ciało pokryte łuskami lub tarczkami, które stanowią ochronę przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi. W przeciwieństwie do płazów, większość gadów prowadzi lądowy tryb życia, choć są również gatunki, które zamieszkują wody. Gady są zwierzętami o ciepłokrwistym trybie życia, co oznacza, że mają zdolność do utrzymania stałej temperatury ciała, niezależnie od warunków zewnętrznych. Obie grupy zwierząt mają pewne cechy wspólne, na przykład posiadają warstwę jajną, w której rozwija się zarodek, oraz umiejętność rozmnażania się przez złożenie jaj. Zarówno płazy, jak i gady, przechodzą etap rozwoju larwalnego. Larwy płazów, czyli kijanki, później przekształcają się w dorosłe osobniki, natomiast larwy gadów rozwijają się w jajach, z których wylęgają się już w pełni wykształcone młode osobniki. Płazy i gady odgrywają istotną rolę w ekosystemach, pomagając w regulacji populacji owadów i przetwarzaniu organicznych substancji w obiegu materii. Niestety, wiele gatunków płazów i gadów jest zagrożonych i wymaga ochrony. Zanieczyszczenie środowiska, wylesianie i zmiany klimatyczne przyczyniają się do zmniejszania populacji tych zwierząt i zakłócania naturalnej równowagi. Podsumowując, płazy i gady to dwie różne grupy zwierząt, które różnią się od siebie pod wieloma względami, ale mają także pewne cechy wspólne. Płazy są starsze, większość swojego życia spędzają w wodzie i posiadają skórę dostosowaną do oddychania przez nią oraz pobierania wody. Gady z kolei to bardziej zróżnicowana grupa, przystosowana do życia na lądzie i posiadająca ciało pokryte łuskami lub tarczkami. Zarówno płazy, jak i gady, odgrywają ważną rolę w ekosystemach, jednak wiele gatunków jest zagrożonych i wymaga naszej ochrony.

Napisz dowolne zadanie domowe Referat

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się