Referat

Polityka odprężenia w latach 70. XX wieku

Rodzaj zadania: Referat

Streszczenie:

W latach 70. polityka odprężenia miała na celu złagodzenie napięcia między blokami wschodnim i zachodnim. Mimo ograniczeń, doprowadziła do dialogu i większej swobody informacyjnej.

W latach 70. XX wieku, w okresie zimnej wojny, światowy układ sił politycznych i militarnych był napięty. Panował konflikt między dwiema blokami - blokiem zachodnim, na czele którego stały Stany Zjednoczone, a blokiem wschodnim, z dominacją Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tej atmosferze napięcia, ważną rolę odegrała polityka odprężenia. Polityka odprężenia, znana również jako detente, była inicjatywą, której celem było złagodzenie napięcia między dwoma blokami. Początki tej polityki można znaleźć już pod koniec lat 60., ale to w latach 70. odprężenie nabrało większego znaczenia. Było to przede wszystkim rezultatem zmian politycznych i osobowych, które miały miejsce w tym okresie. Na początku lat 70. doszło do zmiany na czele ZSRR, kiedy od władzy odchodził Nikita Chruszczow, a jego miejsce zajmował Leonid Breżniew. Breżniew wprowadził nową politykę, która zakładała większe zaangażowanie w dialog i współpracę z zachodem. Jednym z kluczowych momentów w polityce odprężenia było podpisanie Układu o Neprowiferacji Broni Jądrowej w 1968 roku, który zakładał ograniczenie rozprzestrzeniania się broni jądrowej na świecie. W wyniku polityki odprężenia, dochodziło do spotkań i negocjacji między przedstawicielami obu bloków. Przykładem takiego spotkania było pierwsze spotkanie na szczycie przywódców USA i ZSRR odbywające się w 1972 roku w Moskwie. Na tym szczycie Richard Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych, spotkał się z Leonidem Breżniewem i podpisali umowę o redukcji zbrojeń strategicznych (SALT I). Polityka odprężenia miała na celu ograniczenie ryzyka wybuchu wojny, poprzez negocjacje dotyczące kontroli zbrojeń. Kolejnym ważnym elementem polityki odprężenia było przeprowadzanie tajnych spotkań między przedstawicielami obu bloków, zwanymi spotkaniami w kanałach. W praktyce, polityka odprężenia miała również wpływ na życie codzienne obywateli. Zwiększone kontakty między blokami przyczyniły się do większych możliwości podróżowania i wymiany kulturalnej. Ograniczono cenzurę i zezwolono na większą swobodę informacyjną. Jednak pomimo początkowego entuzjazmu, polityka odprężenia osiągnęła pewne ograniczenia i nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Konflikty nadal istniały i nie udało się osiągnąć pełnej normalizacji stosunków między blokami. Wydarzenia takie jak inwazja ZSRR na Afganistan w 1979 roku, doprowadziły do kolejnego nasilenia napięcia w stosunkach międzynarodowych. Podsumowując, polityka odprężenia była ważnym elementem stosunków międzynarodowych w latach 70. XX wieku. Mimo że nie przyniosła pełnej normalizacji i nie zlikwidowała napięcia pomiędzy blokami, doprowadziła do pewnego złagodzenia atmosfery konfliktu i otworzyła drogę do dialogu i współpracy między Wschodem a Zachodem.

Napisz dowolne zadanie domowe Referat

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się