Rozprawka

Marzenia o lepszym świecie, a zderzenie z rzeczywistością

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.04.2024 o 9:49

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Marzenia o lepszym świecie powszechne są i często zderzają się z brutalną rzeczywistością, co doskonale ilustrują literatura i kontekst religijny. 🤔

Marzenia o lepszym świecie są motywem powszechnym, występującym w różnych epokach i kulturach, często zderzonym z brutalną rzeczywistością, która poddaje nasze ideały próbie. Ten temat doskonale ilustruje "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, obowiązkowa lektura maturalna. Innym przykładem literackim może być "Nieznośna lekkość bytu" Milana Kundery, które oferuje intrygujące, choć mniej bezpośrednie spojrzenie na omawianą kwestię. Warto również zauważyć kontekst religijny, zwłaszcza motywy biblijne dotyczące raju ziemskiego, będącego odwiecznym ludzkim marzeniem o idealnym świecie.

"Przedwiośnie" opowiada o losach młodego Cezarego Baryki, który dorastał w Rosji podczas rewolucji bolszewickiej, a następnie przeniósł się do walczącej o niepodległość Polski. Jego marzenia o "szklanych domach", symbolu lepszego jutra pełnego równości i sprawiedliwości, szybko rozpadały się pod wpływem otaczającej go rzeczywistości. Bolszewicka Rosja i Polska odzyskująca niepodległość ukazane są jako miejsca pełne chaosu, niesprawiedliwości i ludzkiej podłości. Wizja idealnego świata, którą Cezary zaczerpnął z utopijnych opowieści ojca, kruszy się w obliczu politycznych i społecznych realiów tamtych czasów. Żeromski, poprzez losy Baryki, pokazuje, że marzenia o lepszym świecie często są idealistyczną ucieczką, która nie znajduje odzwierciedlenia w skomplikowanych i trudnych realiach życia.

„Nieznośna lekkość bytu” Kundery, choć nie jest częścią kanonu lektur obowiązkowych, oferuje inną perspektywę na problem. Dzieło to skupia się na indywidualnych doświadczeniach bohaterów, którzy poszukują sensu życia i osobistego szczęścia w trudnych warunkach politycznych i społecznych Czechosłowacji w okresie komunistycznym. Marzenia o lepszym, lżejszym istnieniu kontrastują tu z obciążającą rzeczywistością, gdzie życie każdej postaci jest nieustannie determinowane przez zewnętrzne siły. Kundera pokazuje, że marzenia o lepszym świecie, niezależnie od czasów i miejsc, zawsze będą zderzać się z ograniczeniami ludzkiej egzystencji.

Marzenia o rajskiej rzeczywistości, wolnej od zła i cierpienia, mają swoje korzenie w religii i mitologii. W kontekście biblijnym raj ziemski jest miejscem, w którym człowiek żyje w harmonii ze stworzeniem, bez grzechu i smutku. Upadek człowieka i wygnanie z Edenu to z kolei symbol utraty tego idealnego świata i ciągłych wysiłków człowieka o jego odzyskanie. Ten religijny kontekst doskonale oddaje ludzką tęsknotę za lepszym światem, a jednocześnie wskazuje na nieuchronność zderzenia tych marzeń z trudnościami codzienności, wynikającymi z ludzkiej natury i historii.

Analizując literaturę oraz konteksty religijne, łatwo zauważyć, że marzenia o lepszym świecie są głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice. Nieważne, czy są to utopijne wizje "szklanych domów", czy indywidualne pragnienia "lekkości bytu" czy mitologiczne marzenia o powrocie do Edenu - wszystkie te aspiracje łączy konfrontacja z rzeczywistością, która zazwyczaj odbiega od ideału. Literatura światowa, zarówno obowiązkowa, jak i dodatkowa, obfituje w przykłady, ukazujące zarówno powszechność marzeń o lepszym świecie, jak i uniwersalność zderzenia tych marzeń z trudną rzeczywistością.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się