Rozprawka

Czy wyznawane przez człowieka idee, wartości mogą wpływać na podejmowane przez niego decyzję?

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 23.04.2024 o 11:25

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

W literaturze widoczny jest silny wpływ osobistych wartości na decyzje bohaterów. Przykłady z 'Dziadów' i 'Antygony' pokazują, jak idee kształtują losy jednostek. 🤔

W rozważaniach nad wpływem wyznawanych przez człowieka idei oraz wartości na podejmowane przez niego decyzje warto odwołać się do literatury, w której często są ukazywane dylematy moralne, wybory i ich konsekwencje wynikające z przyjętych przez bohaterów systemów wartości. Jedną z takich lektur, w której wyraźnie widzimy wpływ osobistych przekonań na działania postaci, jest "Dziady" cz. III Adama Mickiewicza, natomiast w szerszym kontekście kulturowym powszechnie znanym dziełem, które opisuje podobną problematykę, jest "Antygona" Sofoklesa.

W "Dziadach" cz. III Mickiewicz przedstawia ideę walki o wolność narodu, mocno zakorzenioną w sercach wielu Polaków w okresie zaborów. Postać Konrada, na którą warto zwrócić szczególną uwagę, jest przykładem osoby, dla której wartości narodowe są naczelnym kierownikiem działań. Zdecydowany sprzeciw wobec zaborców, gotowość do poświęceń a nawet śmierci za ojczyznę, są bezpośrednio wynikające z głęboko zakorzenionej idei patriotyzmu i poszanowania wolności. Konrad, stając przed sądem, wygłasza mowę, która jest manifestem jego ideologicznego zaangażowania i determinacji w obronie wartości wyższych. Choć przemowa kończy się aresztowaniem, a później ciężkim więzieniem, Konrad nie zmienia swoich przekonań, co świadczy o silnym wpływie jego idei na osobiste decyzje.

Z kolei w "Antygonie" Sofoklesa, sprawa dotyczy konfliktu między prawem stanowionym przez człowieka a prawem boskim, który stanowi oś sporu między tytułową Antygoną a jej stryjem Kreonem. Antygona, kierując się nakazem sumienia i religijnym obowiązkiem, decyduje się na pochowanie brata Polinika, mimo wyraźnego zakazu Kreona. Jej postawa to wyraz głębokiego przekonania o nadrzędności boskich praw nad ludzkimi edyktami. Działanie Antygony wynika z jej wartości - wierności rodzinie i przestrzegania nakazów religijnych, co ostatecznie prowadzi ją do śmierci. Wybór Antygony podkreśla, jak głęboko osadzone wartości mogą determinować losy jednostki.

Obie postaci, zarówno Konrad jak i Antygona, ilustrują, jak silny wpływ na decyzje człowieka mogą mieć jego osobiste przekonania i wartości. W obu przypadkach te idee doprowadziły bohaterów do tragicznych konsekwencji, ale jednocześnie ich postępowanie wywołuje uniwersalny podziw za niezłomność i wierność własnym zasadom.

Podsumowując, literatura światowa i krajowa obfitują w przykłady pokazujące, że wyznawane wartości i idee mają ogromny wpływ na życiowe wybory jednostki. Zarówno w "Dziadach" Mickiewicza, jak i w "Antygonie" Sofoklesa, przekonania te kształtują działania bohaterów, wpływając nie tylko na ich losy, ale również na przekaz moralny, który z tych historii wynika. Wyznawane wartości są często siłą napędową do działania, mogą jednak również prowadzić do konfliktów z otoczeniem oraz tragicznych zdarzeń, co czyni je podwójnie wartościową materią do przemyśleń nad ludzką naturą.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się