Rozprawka

Być czy mieć? Człowiek w obliczu wyboru między wartościami duchowymi i materialnymi

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 25.04.2024 o 9:41

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Literatura analizuje konflikt między wartościami materialnymi a duchowymi. Przykłady z "Lalki", "Moralności pani Dulskiej" i "Ferdydurke" pokazują złożoność wyboru między posiadaniem a byciem. 🤔

Zmagania między posiadaniem a byciem, między wartościami duchowymi a materialnymi, są tematem wiecznie aktualnym i obecnym w literaturze na przestrzeni wieków. Pomimo iż ideał człowieka skupionego na wartościach niematerialnych i duchowych wydaje się być bardziej szlachetny, argumenty przemawiające za wartościami materialnymi również posiadają swoją wagę i uzasadnienie. Dobrze to obrazują takie dzieła jak "Lalka" Bolesława Prusa czy "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, w których bohaterowie podejmują różne decyzje dotyczące swoich życiowych priorytetów.

Bohaterem, który idealnie wpasowuje się w problematykę wyboru między materializmem a duchowością, jest Stanisław Wokulski z "Lalki" Bolesława Prusa. Wokulski, chociaż początkowo zdaje się być postacią, która dąży do bogactwa dla realizacji swoich romantycznych i altruistycznych celów, ostatecznie ulega fascynacji światem materialnym. Jego życie obrazuje, jak poszukiwanie fortuny może całkowicie pochłonąć człowieka, a dążenie do posiadania staje się celem samym w sobie. Wokulski, inwestując w sklepy, magazyny, nieruchomości, nie tylko zabezpiecza swoją przyszłość finansową, ale także zdobywa społeczną pozycję i uznanie, których kiedyś mu brakowało. Wydaje się, że przez szereg swych działań, które przynoszą mu bogactwo, próbuje dosięgnąć szacunku i miłości Izabeli Łęckiej, co dowodzi, że wartości materialne mogą być narzędziem do realizacji dążenia do wartości wyższych, jednak w jego przypadku finalnie prowadzą do alienacji i tragedii.

W kontekście udowadniania potencjalnych plusów materializmu, można przywołać również "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, gdzie posiadanie pewnych dóbr materialnych czy status społeczny bohaterów wpływa na ich percepcję przez otoczenie oraz na sposób, w jaki oni sami postrzegają siebie. Gombrowicz eksploruje absurd posiadania, ale jednocześnie ukazuje, jak silnym motywatorem mogą być wartości materialne w społeczeństwie oraz jak mogą wpływać na estymę własną.

Problem posiadania i "bycia" zostaje również osadzony w realiach mieszczańskiej moralności, co doskonale obrazuje "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. W dramacie tym dostrzegamy, jak ogromną rolę w życiu tytułowej bohaterki odgrywa utrzymanie pozorów i fasady. Pani Dulska uparcie dąży do zabezpieczenia materialnego dla swojej rodziny, uwikłana w sieć społecznych konwenansów, co w pewien sposób dowodzi, że dążenie do posiadania może być również próbą zabezpieczenia emocjonalnego – nawet kosztem wartości duchowych.

Podsumowując, zarówno literatura, jak i przytoczone przykłady zdają się ukazywać, że życiowy wybór między "byciem" a "mieniem" nie jest prosty i jednoznaczny. Chociaż wartości materialne często kojarzone są z powierzchownością i egoizmem, mogą one również stanowić środek do osiągnięcia wyższych celów, zapewnienia bezpieczeństwa czy nawet w pewnych okolicznościach estymy społecznej. W zależności od kontekstu społecznego, ekonomicznego i osobistego priorytetów, wartości materialne mogą odgrywać kluczową rolę w godnym i stabilnym życiu.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się