Rozprawka

Rzeczywistość jako czynnik kształtujący człowieka- analiza literacka

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 26.04.2024 o 20:03

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Literatura pokazuje, jak rzeczywistość kształtuje postacie. "Przedwiośnie" i "Makbet" to przykłady, jak otoczenie wpływa na rozwój osobowości bohaterów. 🤔

Rzeczywistość, w której żyje człowiek, ma ogromny wpływ na jego rozwój, wartości, postawy oraz decyzje. Niezależnie od tego, czy jest to realny świat, czy fikcyjna rzeczywistość literacka, prawdziwość otaczającego świata zawsze odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu osobowości. Przykładem może być literatura, która dostarcza wielu przykładów na to, jak środowisko wpływa na postacie. Analizując "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego oraz "Makbeta" Williama Shakespeare’a, można zauważyć, jak różne rzeczywistości wpływają na głównych bohaterów.

"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego przedstawia burzliwe czasy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główny bohater, Cezary Baryka, przechodzi przez różne etapy swojej życiowej drogi, które są bezpośrednio związane z rzeczywistością, w jakiej przyszło mu żyć. Początkowo wychowywany w Baku, pod wpływem ojca, idealisty, marzy o Polsce jako kraju wolnym i szczęśliwym. Dopiero rzeczywistość, z którą się spotyka po przyjeździe do kraju, brutalnie zweryfikuje jego wyobrażenia. Chaos, bieda, brak spójności społecznej – to wszystko sprawia, że jego młodzieńczy idealizm stopniowo zanika, ustępując miejsca rozczarowaniu i cynizmowi. Kontrast między wymarzonym a rzeczywistym obrazem Polski sprawia, że Cezary dojrzewa, zmieniając swoje poglądy i adaptując się do nowej rzeczywistości. Zmiana ta wpisuje się głęboko w jego osobowość oraz życiowe wybory. Pokazuje jak bardzo człowiek jest produktem czasów, w których przyszło mu żyć oraz wyzwań, które musi stawić czoło.

Z kolei w dramacie "Makbet" Williama Shakespeare’a, tytułowy bohater staje się ofiarą swojego środowiska, które go kształtują. Ambicja i pragnienie władzy są podsycane przez czarownice i jego żonę, Lady Makbet. Choć Makbet początkowo wydaje się być honorowym człowiekiem, to złożoność sytuacji i wpływ osób, które go otaczają, prowokują go do podjęcia fatalnych decyzji. Rzeczywistość pełna zdrady, ambicji i manipulacji sprawia, że Makbet zamienia się w tyrana, który zbrodnia goni zbrodnię. Jego upadek jest gorzki i pełen refleksji nad własnymi wyborami, które w konsekwencji prowadzą go do zguby. To środowisko pełne przemocy i zła, w które zostaje wrzucony, prowadzi do jego moralnego i fizycznego upadku.

Obie analizowane postacie, mimo że działają w różnych epokach i kontekstach literackich, są przykładami na to, jak otaczająca rzeczywistość determinuje człowieka, kształtując jego osobowość, wartości i podejście do życia. Zarówno Cezary Baryka, jak i Makbet to postaci literackie, które rozwijają się (lub degenerują) w odpowiedzi na wyzwania stawiane przez ich rzeczywistość. Wnioskiem płynącym z tych przejmujących opowieści jest to, że człowiek, choć posiada zdolność do niezależnego myślenia i działania, jest w dużym stopniu ukształtowany przez warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Rzeczywistość zatem nie tylko wpływa na człowieka, ale w wielu przypadkach decyduje o jego dalszym losie.

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się