Rozprawka

Motyw patriotyczny w "Dziadach" i "Przedwiośniu"

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.05.2024 o 16:39

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

W literaturze polskiej motyw patriotyczny jest kluczowy, jak w "Dziadach" Adama Mickiewicza i "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego, które ukazują różne wymiary i wyzwania związane z miłością do ojczyzny. 🤔

W literaturze polskiej motyw patriotyczny odgrywa szczególnie ważną rolę. W dziełach Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego motyw ten jest kluczowy i wielokrotnie podejmowany, co ściśle wiąże się z trudnymi momentami w historii Polski. "Dziady" Adama Mickiewicza oraz "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego są doskonałymi przykładami, w których patriotyzm, rozumiany jako miłość do ojczyzny i gotowość do poświęceń dla niej, jest ukazany w różnorodny sposób.

W "Dziadach" Adama Mickiewicza, zwłaszcza w części III, motyw patriotyczny jest niezwykle wyeksponowany. Mickiewicz przedstawia Polskę jako kraj cierpiący, porównywany często do Chrystusa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w postaci mesjanizmu. Wydarzenia przedstawione w tej części "Dziadów" związane są z prześladowaniami, które miały miejsce po powstaniu listopadowym. Bohaterowie tego dramatu, tacy jak Konrad, a także młodzi spiskowcy, personifikują niezłomną wolę walki o ojczyznę. Konrad, w swojej słynnej Wielkiej Improwizacji, woła: „Nazywam się Milijon - bo za milijony kocham i cierpię katusze”, wyrażając przez to swe głębokie uczucia do ojczyzny i gotowość do poniesienia najwyższej ofiary w jej imieniu. Dalsze losy głównych bohaterów, przedstawiające ich cierpienia, aresztowania i zesłania, są również doskonałym ukazaniem ich niezłomnego ducha.

Z kolei w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego motyw patriotyzmu ukazany jest przez pryzmat rzeczywistości po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Główny bohater, Cezary Baryka, młody idealista wychowany w Rosji, powraca do kraju ojców. W jego sercu rodzi się pytanie o przyszłość Polski: jak ma wyglądać nowo odrodzona ojczyzna? Żeromski ukazuje złożoność problemów, przed jakimi staje młoda Polska, zmagająca się z powojenną biedą, podziałami społecznymi i politycznymi. Różnorodność wizji dotyczących przyszłości kraju jest ukazana poprzez dyskusje między różnymi postaciami, takimi jak Szymon Gajowiec, komunista Lulek czy Seweryn Baryka. Cezary, pod wpływem wizji krewnych Baryków, podróżuje do Nawłoci, obserwując różne warstwy społeczne i ich stosunek do ojczyzny.

Porównując te dwa dzieła, warto zauważyć, że w "Dziadach" Mickiewicza patriotyzm jest kształtowany przez cierpienie i ofiarę, podczas gdy w "Przedwiośniu" jest bardziej pragmatyczny, związany z odbudową kraju i poszukiwaniem najlepszej drogi do jego rozwoju. W "Dziadach" bohaterowie są gotowi na męczeństwo i śmierć w imię ojczyzny. Mickiewicz nie ukazuje konkretnej recepty na przyszłość, lecz podkreśla wartość cierpienia i ofiarności. Przesłaniem jest wiara w to, że Polska zdoła się odrodzić, mimo cierpień jej narodu.

W "Przedwiośniu" patriotyzm nie jest już tak jednoznaczny, co odzwierciedla bardziej realistyczne podejście Żeromskiego. Jego bohaterowie są skonfrontowani z realnymi wyzwaniami gospodarczymi i politycznymi, a patriotyzm wyraża się poprzez pragnienie budowy lepszej przyszłości, mimo licznych trudności. W przeciwieństwie do Mickiewicza, Żeromski ukazuje rozterki i zagubienie młodego pokolenia, które musi odnaleźć swoją drogę w nowym, skomplikowanym świecie.

Oba dzieła podkreślają, że patriotyzm jest nierozerwalnie związany z historią narodu i jego ludźmi. Mickiewicz przez swoje mesjanistyczne wizje i poświęcenie przedstawia Polskę jako naród wybrany, który swoje cierpienia przekuje w odrodzenie. Żeromski natomiast przedstawia bardziej racjonalną i pragmatyczną wizję przyszłości, która wymaga konstruktywnego podejścia i pracy na rzecz odbudowy kraju. Ostatecznie obie koncepcje są nieodzownie powiązane z głęboką miłością do ojczyzny i przekonaniem, że warto walczyć o lepsze jutro dla Polski.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się