Równania i sposoby otrzymywania soli - z przykładami

Przedmiot: Chemia

Streszczenie:

Praca przedstawia przykłady reakcji chemicznych i sposobów otrzymywania soli. Wymienione są substancje wyjściowe i produkty powstałe w tych reakcjach. ✅

Oto przykłady równań reakcji i sposobów otrzymywania soli: 1. Reakcja: HCl + NaOH -> NaCl + H2O Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja kwasu solnego (HCl) z wodorotlenkiem sodu (NaOH) Przykład 1: HNO3 + Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2 + 2H2O Przykład 2: H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O 2. Reakcja: AgNO3 + NaCl -> AgCl + NaNO3 Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja azotanu srebra (AgNO3) z chlorkiem sodu (NaCl) Przykład 1: HCl + AgOH -> AgCl + H2O Przykład 2: Ag2O + H2SO4 -> Ag2SO4 + H2O 3. Reakcja: HNO3 + KOH -> KNO3 + H2O Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja kwasu azotowego (HNO3) z wodorotlenkiem potasu (KOH) Przykład 1: H3PO4 + 3KOH -> K3PO4 + 3H2O Przykład 2: HCl + KOH -> KCl + H2O 4. Reakcja: H2SO4 + Ca(OH)2 -> CaSO4 + 2H2O Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja kwasu siarkowego (H2SO4) z wodorotlenkiem wapnia (Ca(OH)2) Przykład 1: HCl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H2O Przykład 2: HNO3 + Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2 + 2H2O 5. Reakcja: NaHCO3 + HCl -> NaCl + CO2 + H2O Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja wodorowęglanu sodu (NaHCO3) z kwasem solnym (HCl) Przykład 1: Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O Przykład 2: NaOH + CO2 -> NaHCO3 6. Reakcja: FeCl3 + 3KOH -> Fe(OH)3 + 3KCl Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja chlorku żelaza (III) (FeCl3) z wodorotlenkiem potasu (KOH) Przykład 1: Fe(NO3)3 + 3KOH -> Fe(OH)3 + 3KNO3 Przykład 2: Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O 7. Reakcja: CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4 Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja siarczanu miedzi (II) (CuSO4) z wodorotlenkiem sodu (NaOH) Przykład 1: CuCl2 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + 2NaCl Przykład 2: CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O 8. Reakcja: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2 Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja węglanu wapnia (CaCO3) z kwasem solnym (HCl) Przykład 1: CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O Przykład 2: CaSO4 + 2HCl -> CaCl2 + H2SO4 9. Reakcja: H3PO4 + 3NaOH -> Na3PO4 + 3H2O Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja kwasu fosforowego (H3PO4) z wodorotlenkiem sodu (NaOH) Przykład 1: HNO3 + NaOH -> NaNO3 + H2O Przykład 2: H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O 10. Reakcja: MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2 + 2NaCl Sposoby otrzymywania soli: - Reakcja chlorku magnezu (MgCl2) z wodorotlenkiem sodu (NaOH) Przykład 1: MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O Przykład 2: MgCO3 + 2HCl -> MgCl2 + H2O + CO2 Substraty i produkty reakcji w tych równaniach to: - HCl (kwas solny), NaOH (wodorotlenek sodu), NaCl (chlorek sodu), H2O (woda) - AgNO3 (azotan srebra), NaCl (chlorek sodu), AgCl (chlorek srebra), NaNO3 (azotan sodu) - HNO3 (kwas azotowy), KOH (wodorotlenek potasu), KNO3 (azotan potasu), H2O (woda) - H2SO4 (kwas siarkowy), Ca(OH)2 (wodorotlenek wapnia), CaSO4 (siarczan wapnia), H2O (woda) - NaHCO3 (wodorowęglan sodu), HCl (kwas solny), NaCl (chlorek sodu), CO2 (dwutlenek węgla), H2O (woda) - FeCl3 (chlorku żelaza (III)), KOH (wodorotlenek potasu), Fe(OH)3 (wodorotlenek żelaza (III)), KCl (chlorek potasu) - CuSO4 (siarczan miedzi (II)), NaOH (wodorotlenek sodu), Cu(OH)2 (wodorotlenek miedzi (II)), Na2SO4 (siarczan sodu) - CaCO3 (węglan wapnia), HCl (kwas solny), CaCl2 (chlorku wapnia), H2O (woda), CO2 (dwutlenek węgla) - H3PO4 (kwas fosforowy), NaOH (wodorotlenek sodu), Na3PO4 (fosforan sodu), H2O (woda) - MgCl2 (chlorku magnezu), NaOH (wodorotlenek sodu), Mg(OH)2 (wodorotlenek magnezu), NaCl (chlorek sodu)

Wyjaśnij dowolne zadanie Chemia

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się