Ciepło właściwe - definicja i przykłady

Przedmiot: Fizyka

Streszczenie:

Ciepło właściwe to ilość ciepła potrzebna do podgrzania substancji o 1 K. Można je obliczyć wzorem: Q = m * c * ΔT. Przykład: dla 1 kg wody i ΔT = 10 K, Q = 41860 J. 🤔

Ciepło właściwe to ilość ciepła potrzebna do podgrzania 1 kg substancji o 1 K. Jest to charakterystyczna wielkość dla danej substancji i można ją obliczyć za pomocą wzoru: Q = m * c * ΔT gdzie: Q - ilość ciepła (w dżulach) m - masa substancji (w kilogramach) c - ciepło właściwe substancji (w dżulach na kilogram-kelwin) ΔT - zmiana temperatury substancji (w kelwinach) Na przykład, jeśli chcemy obliczyć ilość ciepła potrzebną do podgrzania 1 kg wody o 10 stopni Celsjusza, używając ciepła właściwego wody, który wynosi około 4186 J/(kg*K), można to zrobić następująco: Q = 1 kg * 4186 J/kg*K * 10 K Q = 41860 J Czyli do podgrzania 1 kg wody o 10 stopni Celsjusza potrzebujemy około 41860 dżulów.

Wyjaśnij dowolne zadanie z Fizyki

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się