Zlodowacenia na terenie Polski.

Przedmiot: Geografia

Streszczenie:

Podczas plejstocenu na obszarze Polski wystąpiły liczne zlodowacenia, największe około 18-15 tys. lat temu. Lądolód pokrył niemal całą Polskę, formując charakterystyczne rzeźby terenu. Po ustąpieniu powstały materiały morenowe i dobrze urodzajne gleby. Zlodowacenia miały ogromne znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. 🏔️✅

W czasie plejstocenu, około 2,6 miliona lat temu, na obszarze Polski miały miejsce liczne zlodowacenia, które polegały na pokrywaniu terenu lądolodem. Największe zlodowacenie, nazywane ostatnim zlodowaceniem północnopolskim, miało miejsce około 18-15 tysięcy lat temu. Podczas zlodowaceń, lądolód napływał z północy (z obszaru dzisiejszej Skandynawii) i zajmował niemal całą Polskę, z wyjątkiem niewielkiego obszaru na południu. Grubość lodowca dochodziła do około 2-3 km. W wyniku aktywności lądolodu, dochodziło do formowania się charakterystycznych rzeźb terenu, takich jak doliny polodowcowe, moreny, jeziora, ozy i wzgórza polodowcowe. Również wiele rzek w Polsce powstało w wyniku działalności lodowca, który przekształcił wcześniej istniejące doliny. Po ustąpieniu lądolodu, w Polsce pozostały materiały morenowe, które stanowią ważne źródło gleb o dobrych właściwościach rolniczych. Ponadto, zlodowacenia miały wpływ na ukształtowanie krajobrazu Polski, nadając mu charakterystyczne cechy. Podsumowując, zlodowacenia na obszarze całej Polski w plejstocenie miały ogromne znaczenie w kształtowaniu terenu i krajobrazu tego obszaru.

Wyjaśnij dowolne zadanie Geografia

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się