Matematyka

Liczby naturalne czterocyfrowe podzielne przez pięć, w których cyfra setek jest równa siedem

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Rozwiązaniem jest znalezienie 100 czterocyfrowych liczb podzielnych przez 5 z cyfrą setek równą 7. 🤔

Rozwiązanie tego zadania polega na znalezieniu wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych, które są podzielne przez pięć i mają cyfrę setek równą siedem. Warto zauważyć, że czterocyfrowa liczba naturalna ma postać "abcd", gdzie "a" oznacza cyfrę tysięcy, "b" cyfrę setek, "c" cyfrę dziesiątek, a "d" cyfrę jedności. Aby znaleźć wszystkie takie liczby, musimy ustalić wartość cyfr tysięcy, dziesiątek i jedności, a następnie sprawdzić czy cyfra setek jest równa siedem. Pierwsza cyfra jest po prostu cyfrą tysięcy i może mieć jedną z dziesięciu możliwych wartości: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Druga cyfra to cyfra setek, która według warunku zadania musi być równa siedem. Trzecia cyfra to cyfra dziesiątek, która może mieć jedną z dziesięciu możliwych wartości: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czwarta cyfra to cyfra jedności, która również może mieć jedną z dziesięciu możliwych wartości: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podsumowując, możemy wyrazić wszystkie możliwe liczby, które spełniają warunek zadania jako kombinację wszystkich wartości dla cyfr tysięcy, dziesiątek i jedności, a dla cyfry setek jako siedem. Na przykład: 700, 710, 720, 730, ..., 799, 7991, ..., 7999. Aby otrzymać ostateczny wynik, musimy zliczyć ilość wszystkich możliwych liczb. W tym przypadku jest to kwestia przemnożenia liczby możliwych wartości dla każdej cyfry. Ma to postać: 10 * 1 * 10 * 10 = 100. Odpowiedzią na to zadanie jest więc 100 - istnieje 100 czterocyfrowych liczb naturalnych, które są podzielne przez pięć i mają cyfrę setek równą siedem.

Wyjaśnij dowolne zadanie Matematyka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się