Reakcje ketonów i aldehydów

Przedmiot: Chemia

Streszczenie:

Reakcje aldehydów: Tollensa - srebrne lustro, Fehlinga - osad miedzi(I). Reakcje ketonów: Lucasza i Biuretu - brak reakcji, Semicarbazidu - żółty osad. Inne reakcje z alkoholami i utlenianie. 🤔🔬✅

I. Reakcje aldehydów: 1. Reakcja z odczynnikiem Tollensa: - Aldehyd utlenia się, a odczynnik Tollensa, będący solą srebra(I) w środowisku zasadowym, zostaje zredukowany do metalicznego srebra. - Powstaje srebrne lustro na ścianach naczynia lub na powierzchni cieczy. 2. Reakcja z odczynnikiem Fehlinga: - Aldehyd utlenia się, a odczynnik Fehlinga, zawierający jon Cu²⁺, zostaje zredukowany do niebieskiego osadu miedzi(I) o barwie ceglasto-pomarańczowej. - Powstaje osad na dnie probówki lub naczynia. II. Reakcje ketonów: 1. Reakcja z odczynnikiem Lucasza: - Keton nie ulega reakcji z odczynnikiem Lucasza. - Brak zmiany barwy ani powstania osadu. 2. Reakcja z odczynnikiem Biuretu: - Keton nie ulega reakcji z odczynnikiem Biuretu. - Brak zmiany barwy ani powstania osadu. 3. Reakcja z odczynnikiem Semicarbazidu: - Keton przekształca się w semikarbazon, który jest osadem o charakterystycznym żółtawym zabarwieniu. - Powstaje żółty osad na dnie naczynia. Pamiętaj, że oprócz wymienionych powyżej reakcji, zarówno aldehydy, jak i ketony mogą uczestniczyć w innych reakcjach, takich jak kondensacja aldolowa, reakcje z alkoholami czy utlenianie. Dokładniejsze informacje związane z tymi reakcjami znajdziesz w podręczniku. Powodzenia na sprawdzianie!

Stwórz dowolną ściągę z Chemii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się