Bolesław chrobry

Przedmiot: Historia

Streszczenie:

Bolesław I Chrobry - pierwszy król Polski. Zjazd gnieźnieński, zjednoczenie państwa polskiego, ekspansja na wschód, wojna polsko-niemiecka, reformy administracyjne i wojskowe. Uznanie Polski, metropolia gnieźnieńska, tradycja koronacji. ✅

1. Imię: Bolesław I Chrobry 2. Lata panowania: 992-1025. 3. Tytuł: Król Polski (od 1025). 4. Dzieci: Mieszko II, Bezprym, Regelinda. 5. Funkcje: Książę Polski, Książę Czech, Król Polski. Główne wydarzenia: 1. Zjazd gnieźnieński (100) - przyjazd Ottona III do Gniezna, ustanowienie metropolii gnieźnieńskiej, Bolesław Chrobry miał uzyskać koronę królewską. 2. Ostateczne zjednoczenie państwa polskiego, objęcie władzy nad Pomorzem i Śląskiem. 3. Ekspansja na wschód: Międzyrzeckie (1003-1004), Morawy (1003- 1018), Śląsk (1003-1004), Pomorze (1005-1007), Grody Czerwieńskie (1018). 4. Wojna polsko-niemiecka (1002-1018) zwana także wojną trzech Bolesławów (Bolesław Chrobry, Bolesław Ryży, Bolesław Rozrożony). 5. Bitwy: bitwa pod Głogowem (1015), bitwa pod Nysą (1017), bitwa na Trzebnicy (1003). 6. W 1018 roku pokój w Budziszynie kończy wojnę polsko-niemiecką na korzyść Polski. 7. Koronacja (1025) - Bolesław Chrobry jako pierwszy uzyskał tytuł króla Polski. Charakterystyka: 1. Pierwszy historyczny władca Polski. 2. Zamierzał uczynić Polskę regionalnym mocarstwem. 3. Chciał zasilić swoją władzę sakramentem koronacji. 4. Sprawny polityk i wojskowy. 5. Przeprowadził wiele reform administracyjnych, kościelnych i wojskowych. 6. Patronował rozbudowie sieci osad i grodów. Dziedzictwo: 1. Uznanie Polski jako suwerennego państwa na arenie międzynarodowej. 2. Utworzenie metropolii gnieźnieńskiej. 3. Zapoczątkowanie tradycji koronacji królewskich w Polsce.

Stwórz dowolną ściągę z Historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się