ściąga - hellad i hellenowie, ateńska demokracja, starożytna sparta, podboje aleksandra macedońskiego i kultura starożytnej grecji

Przedmiot: Historia

Streszczenie:

W pracy omówiono Hellas i Helladowców, ateńską demokrację, Starożytne Spartę, podboje Aleksandra Macedońskiego oraz kulturę starożytnej Grecji. Przydatna do sprawdzianu z historii. ✅

1. Hellas i Helladowie: - Hellas to historyczna nazwa Grecji w starożytności - Hellenowie to starożytni mieszkańcy Grecji - Rozwój kultury greckiej obejmował m.in. rozwój sztuki, literatury, filozofii i nauki 2. Ateńska demokracja: - Ateny były miastem-państwem o ustrój demokratyczny - Demokracja polegała na rządach ludu, gdzie obywatele mieli prawo głosowania i uczestnictwa w życiu politycznym - Okres największej świetności ateńskiej demokracji to V wiek p.n.e. 3. Starożytna Sparta: - Sparta to polis (miasto-państwo), które było znane z militarnej kultury i dyscypliny - Sparta była rządzona przez dwóch królów i Radę Starszych - Spartanie od najmłodszych lat byli szkoleni w wojsku, a ich głównym celem było utrzymanie siły militarnego i bezpieczeństwa państwa 4. Podboje Aleksandra Macedońskiego: - Aleksander Macedoński był wodzem macedońskim, który stworzył ogromne imperium i zjednoczył wiele państw - Jego największym osiągnięciem było podbicie Persji - Dzięki swoim podbojom rozpowszechnił kulturę grecką na zachodzie i przyczynił się do rozwoju hellenistycznego stylu 5. Kultura starożytnej Grecji: - Grecy mieli rozwinięte sztuki, takie jak rzeźba, malowanie, architektura i muzyka - Literatura grecka obejmowała takie dzieła jak epopeje Homera (Iliada, Odyseja) oraz tragedie i komedie teatralne - W dziedzinie filozofii Grecy mieli wybitnych myślicieli, jak Sokrates, Platon i Arystoteles Niniejsza ściąga zawiera w skrócie najważniejsze informacje dotyczące Hellady i Helladów, ateńskiej demokracji, starożytnej Sparty, podbojów Aleksandra Macedońskiego oraz kultury starożytnej Grecji. Zapewnia to podstawową wiedzę potrzebną do przygotowania się na sprawdzian z historii.

Stwórz dowolną ściągę z Historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się