Konferencja w Jałcie

Przedmiot: Historia

Streszczenie:

Konferencja w Jałcie 1945: uczestnicy ustalili podział Niemiec, granice Polski, warunki wojny z Japonią. Skutki: rozwoju zimnej wojny, nowy ład polityczny w Europie. Krytyka za niesprawiedliwość wobec Polski, naruszenie zasady samostanowienia narodów. 🤔

Konferencja w Jałcie – ściąga 1. Data i miejsce: Konferencja w Jałcie odbyła się między 4 a 11 lutego 1945 roku w Jałcie, miejscowości w Krymie. 2. Uczestnicy: Na konferencji w Jałcie uczestniczyli przywódcy trzech głównych mocarstw alianckich: Franklin D. Roosevelt (USA), Winston Churchill (Wielka Brytania) oraz Józef Stalin (ZSRR). 3. Cele konferencji: - Podzielenie Niemiec i ustalenie warunków ich okupacji i przyszłego podziału. - Ustalenie granic Polski i innych państw europejskich w kontekście przyszłego porządku politycznego. - Ustalenie warunków prowadzenia wojny z Japonią. - Przygotowanie planu zjednoczenia Narodowego Frontu Demokratycznego w Polsce. 4. Główne ustalenia: - Podział Niemiec na strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, radziecką i francuską. - Powołanie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w celu osądzenia zbrodni wojennych związanych z II wojną światową. - Przyłączenie Polski do ZSRR, co oznaczało pogorszenie sytuacji politycznej Polski po wojnie. - Zwrot Kresów Wschodnich Polsce, ale jednocześnie uznano to za rekompensatę dla utraconych przez ZSRR terytoriów na zachodzie. - Podjęcie działań mających na celu utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 5. Skutki konferencji: - Deklaracja o Wyzwoleniu Europy, która zakładała pomoc dla krajów europejskich w odbudowie i samodzielnym organizowaniu swoich rządów. - Konferencja w Jałcie przyczyniła się do rozwoju zimnej wojny i narastających napięć między ZSRR a Zachodem. - Porozumienia zawarte na konferencji miały wpływ na kształtowanie się nowego ładu politycznego i granic w Europie po zakończeniu II wojny światowej. 6. Krytyka konferencji: - Ustalenia konferencji były krytykowane za niesprawiedliwe traktowanie Polski i innych państw europejskich, co przyczyniło się do postępów komunizmu w regionie. - Uznawana była za symbolem podziału świata na strefy wpływów mocarstw i naruszanie zasady samostanowienia narodów. * Przed użyciem pamiętaj, że ściąganie nie jest uczciwe wobec samego siebie ani innych. Przedstawione informacje mają jedynie charakter informacyjny.

Stwórz dowolną ściągę z Historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się