Wiktor Emanuel 2

Przedmiot: Historia

Streszczenie:

Wiktor Emanuel II, król Sardynii-Piemontu i pierwszy król zjednoczonych Włoch. Był zwolennikiem zjednoczenia, walczył i prowadził reformy. Uważany za ojca nowoczesnych Włoch. 🇮🇹✅

Wiktor Emanuel II – król Sardynii-Piemontu oraz pierwszy król zjednoczonego Królestwa Włoch. Urodził się 14 marca 182 roku w Turynie i zmarł 9 stycznia 1878 roku w Rzymie. 1. Wczesne lata: - Urodzony jako syn Karola Alberta, króla Sardynii-Piemontu, i arcyksiężniczki Marii Teresy Habsburg. - W młodości brał udział w walkach przeciwko austriackiej dominacji we Włoszech. - Po tragicznej śmierci ojca w 1849 roku, Wiktor Emanuel objął tron jako król Sardynii-Piemontu. 2. Zjednoczenie Włoch: - Był głównym zwolennikiem zjednoczenia Włoch pod przywództwem Sardynii-Piemontu. - Pod jego rządami, wspólnie z hrabią Camillo di Cavour, udało się doprowadzić do zjednoczenia większości włoskich terytoriów. - W 1861 roku proklamowano powstanie Królestwa Włoch, a Wiktor Emanuel został jego pierwszym królem. 3. Wojny o zjednoczenie: - Jako król, prowadził wiele wojen mających na celu zjednoczenie Włoch i wyzwolenie spod obcej dominacji. - W latach 1859-186 wziął udział w wojnie z Austrią, w wyniku której Włochy zdobyły Lombardię i Wenecję. - W 1866 roku Włochy wspólnie z Prusami toczyły wojnę z Austrią, która zakończyła się zdobyciem Weneckiego przez Włochy. - W latach 1866-1871 Włochy prowadziły wojnę z Państwem Kościelnym, co doprowadziło ostatecznie do zdobycia Rzymu i jego proklamowania jako stolicy zjednoczonych Włoch. 4. Reformy i modernizacja: - Wiktor Emanuel II wprowadził wiele reform mających na celu modernizację kraju. - Zreformował wojsko, szkolnictwo, system prawny oraz administrację publiczną. - Dbał o rozwój gospodarki i infrastruktury, m.in. rozbudowując sieć kolejową. 5. Dziedzictwo: - Jego panowanie przyczyniło się do zjednoczenia Włoch i utworzenia nowoczesnego państwa. - Wiktor Emanuel II jest powszechnie uważany za ojca nowoczesnych Włoch. - Po jego śmierci tron objął jego syn Humbert I.

Stwórz dowolną ściągę z Historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się