Druga wojna światowa

Przedmiot: Historia

Streszczenie:

II Wojna Światowa: - przyczyny: traktat Wersalski, ekspansjonizm nazistowski, Anschluss Austrii, inwazja na Polskę - przebieg: Kampania wrześniowa, wojna błyskawiczna, Bitwa o Wielką Brytanię, atak na ZSRR, Pearl Harbor, Bitwa pod Stalingradem, Operacja Overlord, Bitwa o Berlin - zbrodnie wojenne: Holocaust, zbrodnia katyńska, eksperymenty medyczne, mordy na cywilach - fronty: Pacyfik, wschodni, zachodni - skutki: ONZ, upadek kolonii, zniszczenia, zimna wojna 🤔

Druga Wojna Światowa I. Przyczyny i wybuch wojny: 1. Traktat Wersalski i upokorzenie Niemiec. 2. Ekspansjonizm nazistowski i ideologia Hitlera. 3. Anschluss Austrii i zajęcie Sudetów przez Niemcy. 4. Inwazja na Polskę – wybuch wojny. II. Przebieg wojny: 1. Kampania wrześniowa – agresja III Rzeszy na Polskę. 2. Wojna błyskawiczna – zajęcie Francji przez Niemcy. 3. Bitwa o Wielką Brytanię – nieudana próba inwazji na wyspy. 4. Atak na ZSRR – Operacja Barbarossa. 5. Pearl Harbor – włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny. 6. Bitwa pod Stalingradem – zwycięstwo ZSRR nad Niemcami. 7. Operacja Overlord – inwazja aliantów w Normandii. 8. Bitwa o Berlin – upadek III Rzeszy. III. Zbrodnie wojenne i ludobójstwo: 1. Holocaust – eksterminacja Żydów przez nazistów. 2. Zbrodnia katyńska – mord na polskich oficerach przez ZSRR. 3. Eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych. 4. Masowe mordy na ludności cywilnej. IV. Przebieg wojny na różnych frontach: 1. Wojna na Pacyfiku – walki Japonii z USA. 2. Wojna na froncie wschodnim – walki Niemiec z ZSRR. 3. Wojna na froncie zachodnim – walki aliantów z Niemcami. V. Skutki wojny: 1. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 2. Upadek imperiów kolonialnych. 3. Zniszczenia materialne i ludzkie. 4. Wybuch zimnej wojny między USA a ZSRR. Ściąga ta zawiera najważniejsze informacje dotyczące drugiej wojny światowej. Pamiętaj, żeby w trakcie sprawdzianu stosować ją rozważnie i zgodnie z własnym rozsądkiem. Powodzenia!

Stwórz dowolną ściągę z Historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się