Oświecenie jako epoka rozumu

Przedmiot: Język polski

Streszczenie:

Oświecenie to era w XVII-XVIII wieku, charakteryzująca się logicznym myśleniem, rozwojem nauki i odrzuceniem przesądów. Główni przedstawiciele to Voltaire, Rousseau, Kant i Locke. Ważne dzieła to "Encyklopedia" i "Candide". 🤔✅

1. Definicja: Oświecenie to epoka w historii, która rozpoczęła się w XVII wieku i trwała przez większość XVIII wieku. Była to era, w której ludzie kładli nacisk na logiczne myślenie, rozwój nauki i odrzucenie przesądów. 2. Główne cechy: - Rozwój nauki i postęp technologiczny: Epoka oświecenia była okresem odkryć naukowych i wynalazków, takich jak telegraf, parowiec czy teoria grawitacji Newtona. - Równość i prawa człowieka: Filozofowie oświecenia wierzyli w równość wszystkich ludzi i prawa do wolności i sprawiedliwości. - Krytyka i sceptycyzm: Oświeceniowi myśliciele kwestionowali autorytet Kościoła i władzy politycznej, promując racjonalne i naukowe podejście do wszelkich spraw. - Popularność literatury i rozwój edukacji: W epoce oświecenia literatura była powszechnie czytana, a edukacja uważana była za ważny czynnik w rozwoju społeczeństwa. - Odrzucenie przesądów i ciemnoty: Oświeceniowi myśliciele chcieli upadku wierzeń i przesądów, wierząc w rozwój ludzkiego rozumu. 3. Główni przedstawiciele: - Voltaire: Francuski filozof znany z krytyki Kościoła i walki o wolność słowa. - Jean-Jacques Rousseau: Szwajcarski filozof, autor "Umowy społecznej", który głosił ideę równości i suwerenności ludu. - Immanuel Kant: Niemiecki filozof, który wprowadził ideę rozumu jako siły napędowej postępu społecznego. - John Locke: Angielski filozof, który wprowadził pojęcie praw naturalnych i praw jednostki. 4. Ważne dzieła: - "Encyklopedia" – wielokrotnie wydane dzieło, w którym zgromadzono wiedzę naukową epoki. - "Candide" Voltaire'a – satyryczna powieść, która krytykuje nierówność i nietolerancję społeczeństwa. Ważne daty: - 1687: Wydanie "Mathematical Principles of Natural Philosophy" przez Isaaca Newtona. - 1751-1772: Publikacja "Encyklopedii" przez Diderota i d'Alemberta. Pamiętaj, że ściąganie nie jest zalecane i warto szanować uczciwość w nauce! Powodzenia na sprawdzianie z języka polskiego!

Stwórz dowolną ściągę z Języka polskiego

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się