Matematyka

O ile mniej, o ile więcej

Przedmiot: Matematyka

Streszczenie:

Praca dotyczy obliczania o ile mniej lub o ile więcej. Wyjaśniono jak odejmować i dodawać liczby oraz porównywać jednostki miary. Powodzenia na sprawdzianie! ✅

O ile mniej o ile więcej 1. O ile mniej: - Aby obliczyć o ile mniej, odejmujemy jedną liczbę od drugiej. Na przykład, jeśli mamy liczby 10 i 6, to o ile mniej 6 jest od 10? Odpowiedź to 4. - Możemy używać kalkulatora do odejmowania liczb, jeśli mamy większe liczby. - O ile mniej możemy też obliczyć, jeśli mamy dwie liczby w jednostkach miary, na przykład 5 metrów i 3 metry. O ile mniej 3 metry jest od 5 metrów? Odpowiedź to 2 metry. 2. O ile więcej: - Aby obliczyć o ile więcej, dodajemy jedną liczbę do drugiej. Na przykład, jeśli mamy liczby 7 i 3, to o ile więcej 7 jest od 3? Odpowiedź to 4. - Możemy również używać kalkulatora do dodawania większych liczb. - O ile więcej możemy obliczyć, jeśli mamy dwie liczby w jednostkach miary, na przykład 4 samochody i 2 samochody. O ile więcej 4 samochody mają niż 2 samochody? Odpowiedź to 2 samochody. Pamiętaj, żeby zawsze dokładnie czytać pytanie i odnosić się do konkretnych liczb. Powodzenia na sprawdzianie z matematyki!

Stwórz dowolną ściągę z Matematyki

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się