Wniosek do sądu o ustalenie alimentów w sytuacji gdy mieszkam z babcią, a moi rodzice to rozwodnicy i alkoholicy bez praw rodzicielskich

Rodzaj pisma: Wniosek do sądu

Streszczenie:

Sądowi Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich w [miejscowość] wnosi o uwzględnienie wniosku o ustalenie alimentów na mnie i moją babcię, ze względu na brak rodzicielskich praw moich alkoholowych rodziców. 🤔✅

Imię i nazwisko Adres Kod pocztowy i miejscowość Telefon E-mail Sąd Okręgowy Imię i nazwisko Sędziego Adres Kod pocztowy i miejscowość Miejscowość, data Sąd Okręgowy w (miejscowość) Wydział Rodzinny i Nieletnich Imię i nazwisko Sędziego Adres Kod pocztowy i miejscowość Sprawa nr: [Numer sprawy] Szanowny Sądzie, Wnoszę uprzejmie o uwzględnienie mojego wniosku dotyczącego ustalenia alimentów na moich rodziców, którzy nie posiadają praw rodzicielskich. Zwracam się do Sądu w celu otrzymania odpowiednich środków na utrzymanie moje i mojej babci. Chciałbym początkowo przedstawić Sądowi moją sytuację by zrozumiał, dlaczego wnioskuję o ustalenie alimentów pomimo nieposiadania przez moich rodziców praw rodzicielskich. Mam na imię [imię], lat [wiek], i obecnie mieszkam z moją babcią, która jest jedyną osobą z mojej rodziny, na którą mogę liczyć. Moja babcia jest emerytką i otrzymuje jedynie niski dochód z tytułu emerytury. W związku z tym, nie jest w stanie zapewnić mi odpowiednich środków do utrzymania. Moich rodziców rozdzielił rozwód, który miał miejsce [data rozwodu]. Oboje rodzice są alkoholikami, co znacznie wpłynęło na ich zdolność do bycia odpowiedzialnymi rodzicami. Moja matka, pomimo prób znalezienia zatrudnienia, nie jest obecnie zatrudniona. Ta sytuacja jeszcze bardziej pogarsza naszą sytuację finansową. Mimo braku praw rodzicielskich, moich rodziców nadal ponoszą odpowiedzialność za moje utrzymanie i dobro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, mam prawo otrzymywać alimenty na moje utrzymanie. Zastrzegam, iż stawka alimentów wynosi obecnie jedynie 50 zł, co jest niewystarczające do pokrycia moich podstawowych potrzeb. Biorąc pod uwagę moją sytuację i brak wsparcia finansowego od rodziców, zwracam się do Sądu z prośbą o ustalenie adekwatnej kwoty alimentów, która pozwoli na pokrycie moich bieżących kosztów życia, takich jak żywność, opłaty za mieszkanie, odzież, wydatki edukacyjne i opiekuńcze. Dodatkowo, wnoszę o zwolnienie mnie z wszelkich kosztów sądowych związanych z tym postępowaniem, mając na uwadze fakt, że moja sytuacja finansowa nie pozwala mi na poniesienie dodatkowych wydatków związanych z prowadzeniem sprawy. Załączam do tego pisma wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak decyzje rozwodowe, raporty biegłych, dokumenty potwierdzające dochody mojej babci, a także wszelkie dowody na moje uzasadnienie i potrzebę otrzymywania alimentów. Zwracam się z pokorą do Sądu, prosząc o jak najszybsze rozpatrzenie mojego wniosku. Wierzę w sprawiedliwość i odpowiedzialność Sądu w ustaleniu adekwatnej kwoty alimentów, która pozwoli na polepszenie mojej sytuacji życiowej. Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę w tej sprawie. Z poważaniem, [Imię i nazwisko]

Przygotuj dowolny wniosek Wniosek do sądu

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się