Wniosek o dopuszczenie ucznia do udziału w półkoloniach organizowanych przez szkołę

Rodzaj pisma: Wniosek urzędowy

Streszczenie:

Wniosek o udział syna w półkoloniach, pod warunkiem zgody obu rodziców i zaświadczenia lekarskiego. Podkreślenie zainteresowań i osiągnięć dziecka. Poproszenie o pozytywne rozpatrzenie wniosku. ✅

Szanowna Pani Dyrektor, Niniejszym składam do Pani wiadomości wniosek o dopuszczenie mojego syna, Piotra Nowaka, ucznia klasy 3b do udziału w półkoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Warszawie. Piotr jest zdrowym, pełnym energii dzieckiem, które uwielbia nowe wyzwania. Szczególnie zwracam Pani uwagę na jego zamiłowanie do sportu oraz wyniki w nauce - stale utrzymuje się w czołówce klasy. Jestem przekonana, że udział w półkoloniach przyniesie mu wiele radości, a także pomoże w rozwoju zdolności społecznych i zintegruje z kolegami i koleżankami z klasy. Załączam do wniosku zgodę obu rodziców na udział Piotra w półkoloniach, jak również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wyżej wymienionym wyjeździe. Wierzę, że Pani pozytywnie rozpatrzy moją prośbę. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostaję do dyspozycji. Z wyrazami szacunku, [Imię i nazwisko] --- Jak widzisz, składając wniosek, zawsze pamiętaj o formalnym tonie. Wiele zależy od kontekstu, co z pewnością zrozumiesz. Zapamiętaj, że ważne są też jakiekolwiek dokumenty, które mogą pomóc Ci w uzasadnieniu wniosku. Twoja prośba powinna również zawierać wszystkie niezbędne informacje; kto składa wniosek, na co wniosek jest składany, dlaczego i jakie korzyści płyną z jego rozpatrzenia. Pamiętaj, że zawsze musisz podkreślić swoje chęci do współpracy i gotowość do udzielenia wszelkich dodatkowych informacji.

Przygotuj dowolny wniosek Wniosek urzędowy

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się