Wypracowanie z historii

Agresja hitlerowska na Związek Radziecki

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 18.04.2024 o 19:30

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

Agresja hitlerowska na Związek Radziecki - operacja "Barbarossa", największa inwazja w historii, zmieniła bieg II wojny światowej. Hitler planował zdobycie terytoriów i ziem dla III Rzeszy.✅

Agresja hitlerowska na Związek Radziecki, znana również jako operacja "Barbarossa", jest jednym z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń II wojny światowej. Operacja ta rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku i była największą inwazją militarną w historii ludzkości. Wcześniej, Adolf Hitler i Józef Stalin zawarli Pakt Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939 roku, który był paktem nieagresji pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim. Jednakże, pakt ten został złamany przez Hitlera, kiedy zdecydował się zaatakować Związek Radziecki, co było kluczowym momentem zmieniającym przebieg całej II wojny światowej.

Celem Hitlera było zdobycie terytorium Związku Radzieckiego, zneutralizowanie tego państwa jako potencjalnego przeciwnika, a także zagarnięcie ziem uznawanych za przestrzeń życiową dla narodu niemieckiego, w tym bogatych w surowce obszarów. Hitler uważał ludność słowiańską za niższą rasę i planował zagarnąć ziemie wschodnie dla rozwoju III Rzeszy.

Operacja "Barbarossa" rozpoczęła się o świcie 22 czerwca 1941 roku, kiedy to około 3 miliony niemieckich żołnierzy wspieranych przez jednostki sojusznicze, w tym Finlandię, Rumunię, Węgry i inne, przekroczyło granicę Związku Radzieckiego. Naziści szybko przełamali radzieckie linie obronne dzięki elementowi zaskoczenia, wykorzystaniu taktyki blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej, polegającej na szybkich i zdecydowanych uderzeniach przy użyciu przewagi w siłach pancernych i wsparciu lotnictwa.

W pierwszych tygodniach inwazji Armia Czerwona poniosła ogromne straty w ludziach i sprzęcie. Niemcy zdobywali kolejne tereny, docierając blisko do największych miast radzieckich, takich jak Lwów, Mińsk czy Kijów. Atak Hitlera nieopodal Leningradu doprowadził do długotrwałego oblężenia tego miasta, które trwało ponad 2 lata i spowodowało śmierć setek tysięcy osób głównie z głodu i zimna.

Jednakże, mimo początkowych sukcesów niemieckich, inwazja na Związek Radziecki nie przebiegła tak gładko, jak to zakładał Hitler. Wraz z nastaniem zimy niemieckie wojska, nieprzygotowane na surowe warunki klimatyczne, zaczęły tracić impet. Związek Radziecki, choć zaskoczony i początkowo cofający się, zdołał zmobilizować swoje siły i zacząć skuteczną obronę. Kluczowym momentem był początek obrony Moskwy i bitwa pod Stalingradem, która trwała od 17 lipca 1942 roku do 2 lutego 1943 roku. Bitwa ta zakończyła się całkowitą klęską Niemców i stanowiła punkt zwrotny w wojnie na froncie wschodnim.

Atak na Związek Radziecki spowodował ogromne straty zarówno wśród żołnierzy jak i cywilów. Operacja "Barbarossa" była także początkiem serii zbrodni wojennych dokonywanych przez Niemców na terenach ZSRR, w tym masowych egzekucji ludności żydowskiej.

Podsumowując, agresja hitlerowska na Związek Radziecki miała ogromne konsekwencje dla dalszego przebiegu II wojny światowej. Ostatecznie, niepowodzenie operacji "Barbarossa" doprowadziło do osłabienia Niemiec i odwrócenia losów wojny. Stało się to ważnym momentem, który przyczynił się do klęski III Rzeszy.

Napisz za mnie wypracowanie z historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się