Wypracowanie z historii

Przyczyny konfliktu palestyńsko-izraelskiego

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 21.02.2024 o 16:58

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

Konflikt palestyńsko-izraelski - korzenie, przebieg i skutki. Problem podziału Palestyny, deklaracja Balfoura, wojny, uchodźcy, okupacja, terroryzm, rozmowy pokojowe. Konflikt wielowymiarowy i trudny do rozwiązania. 🤔

Konflikt palestyńsko-izraelski jest jedną z najbardziej skomplikowanych i trwających najdłużej kwestii politycznych współczesnego świata. Jego korzenie sięgają początku XX wieku, a zdania w kwestii jego przyczyn są mocno podzielone. W niniejszym wypracowaniu postaram się przybliżyć główne przyczyny, które doprowadziły do tego złożonego konfliktu.

Pierwszym ważnym punktem, który trzeba omówić, jest deklaracja Balfoura z 1917 roku. Był to dokument wydany przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Arthura Jamesa Balfoura, gwarantujący poparcie dla stworzenia "narodowego domu dla ludu żydowskiego" na terenie Palestyny, wtedy będącej pod władaniem Imperium Osmańskiego. Po pierwszej wojnie światowej, kiedy imperium upadło, władzę na tym terenie przejęły mandaty Ligi Narodów, a Palestynom obiecano niepodległość. Jednak kontynuowane poparcie dla imigracji Żydów do Palestyny prowadziło do narastających napięć między arabskimi mieszkańcami a Żydami, którzy zaczęli tworzyć własne organizacje polityczne i obronne.

W 1947 roku, kiedy mandat brytyjski dobiegał końca, Organizacja Narodów Zjednoczonych przedłożyła plan podziału Palestyny na dwa państwa: jedno żydowskie i jedno arabskie, wraz z międzynarodowym nadzorem nad Jerozolimą. Niemal natychmiast ten plan podziału spotkał się z oporem społeczności arabskiej, która uznała go za niesprawiedliwy, ponieważ przydzielone tereny Żydom były znacznie większe, niż wynikałoby to z procentowego udziału ludności.

24 maja 1948 roku, po wygaśnięciu mandatu brytyjskiego, zostało ogłoszone utworzenie państwa Izrael, co natychmiast doprowadziło do pierwszej wojny izraelsko-arabskiej. Państwa arabskie nie zaakceptowały deklaracji Izraela i zaatakowały nowo powstałe państwo. Wojna zakończyła się zawieszeniem broni w 1949 roku, ale nie przyniosła rozwiązania, a Izrael rozszerzył swój terytorium ponad granice ustanowione przez ONZ.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do konfliktu była kwestia uchodźców. Wojny w latach 1948-1949 spowodowały przemieszczenie setek tysięcy Palestyńczyków, którzy uciekli lub zostali wypędzeni z terenów, które weszły w skład Izraela. Strata domów i ziemi, wraz z brakiem perspektywy na ich odzyskanie, wywołały głębokie poczucie krzywdy i chęć zemsty.

Po wielu konfrontacjach militarne i politycznych, w 1967 roku doszło do kolejnej wojny - tzw. wojny sześciodniowej, podczas której Izrael przejął kontrolę nad Zachodnim Brzegiem rzeki Jordan, zajmując Jerozolimę Wschodnią i inne ważne terytoria. Okupacja tych terenów przez Izrael spotkała się z międzynarodowym potępieniem i ugruntowała podziały.

Przez lata w konflikcie wystąpiły również inne poważne zdarzenia, które spowodowały jego eskalację, w tym powstanie organizacji terrorystycznych takich jak Hamas i Hezbollach, Intifady oraz różne ataki terrorystyczne po obu stronach, jak również działania pokojowe - rozmowy w Oslo czy plany podziału Jerozolimy.

Podsumowując, przyczyn konfliktu palestyńsko-izraelskiego jest wiele i obejmują one zarówno długotrwałe nierozwiązane kwestie historyczne, jak i polityczne, społeczne oraz militarno-religijne aspekty. Wszystkie te elementy łączą się, tworząc jedno z najbardziej złożonych zagadnień współczesnej historii i polityki, do rozwiązania którego potrzebne będzie znalezienie kompromisu i dobrej woli po obu stronach konfliktu.

Napisz za mnie wypracowanie z historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się