Wypracowanie z historii

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 1.05.2024 o 10:30

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

II wojna światowa miała liczne, złożone przyczyny: napięcia międzynarodowe po I wojnie, traktaty pokojowe, ekspansjonizm Niemiec, Włoch i Japonii.🤔

II wojna światowa, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem Niemiec na Polskę, jest jednym z najbardziej znaczących i niszczycielskich konfliktów w historii świata. Aby zrozumieć przyczyny, które doprowadziły do tego globalnego konfliktu, konieczne jest zanalizowanie zarówno bezpośrednich wydarzeń poprzedzających wojnę, jak i głębszych, długoterminowych czynników, które stworzyły warunki sprzyjające wybuchowi wojny.

Głównymi przyczynami, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, były brak stabilności międzynarodowej po I wojnie światowej, traktaty pokojowe, w tym traktat wersalski, oraz agresywne polityki ekspansji przyjęte przez totalitarne reżimy w Niemczech, Włoszech i Japonii.

Po zakończeniu I wojny światowej traktat wersalski nałożył na Niemcy szereg surowych ograniczeń terytorialnych, militarnych i ekonomicznych. Traktat miał na celu osłabienie Niemiec, aby nie mogły ponownie stać się zagrożeniem dla pokoju w Europie. Jednakże, zamiast zapewnić trwały pokój, traktat wersalski przyczynił się do głębokiego poczucia upokorzenia i gniewu wśród Niemców. Narastające niezadowolenie stało się podatnym gruntem dla narodzin ekstremistycznych ideologii, takich jak nazizm, który doszedł do władzy w Niemczech w 1933 roku pod przywództwem Adolfa Hitlera.

Hitler i partia nazistowska obiecywali przywrócić Niemcom ich dawny blask oraz odzyskać utracone terytoria. Z czasem rząd Hitlera zaczął ignorować ograniczenia narzucone przez Traktat Wersalski, odbudowując armię i zbrojenia. Polityka zagraniczna Niemiec stała się coraz bardziej agresywna, co znajduje swoje odbicie w aneksji Austrii w 1938 roku (Anschluss) oraz żądaniach wobec Czechosłowacji, które ostatecznie doprowadziły do porozumienia monachijskiego i zajęcia Sudetów.

Podobne scenariusze miały miejsce w innych częściach świata. Włochy pod przywództwem faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego dążyły do stworzenia nowego imperium poprzez agresję i ekspansję w Afryce, co znalazło wyraz w inwazji na Etiopię w 1935 roku. Z kolei Japonia, dążąc do dominacji na Dalekim Wschodzie, rozpoczęła swoją ekspansję kosztem Chin i innych krajów azjatyckich, co doprowadziło do brutalnej wojny na kontynencie azjatyckim.

Ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy, było niemieckie żądanie tzw. korytarza gdańskiego oraz samego miasta Gdańska, co Polska stanowczo odrzuciła. W obliczu polskiej odmowy, Niemcy, mające już za sobą pakt Ribbentrop-Mołotow z ZSRR, który zabezpieczał Niemcy przed wojną na dwa fronty, przystąpiły do inwazji na Polskę 1 września 1939 roku.

Podsumowując, przyczyny II wojny światowej są złożone i wielowymiarowe. Wynikają z długotrwałych napięć międzynarodowych, nieudolnego traktatu pokojowego po I wojnie światowej, a także agresywnych polityk ekspansjonistycznych totalitarnych reżimów. Te czynniki wspólnie stworzyły środowisko, w którym globalny konflikt był niemal nieunikniony.

Napisz za mnie wypracowanie z historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się