Wypracowanie z historii

Ramy czasowe dekady gierka.

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.05.2024 o 10:45

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

Wypracowanie opisuje rządy Edwarda Gierka w Polsce Ludowej. Pokazuje jego wpływ na zmiany gospodarcze i społeczne w kraju, które miały zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki.🤔

Edward Gierek to postać, która na zawsze wpisała się w historię Polski Ludowej, a okres jego rządów, zwanych dekadą Gierka, stał się symbolem istotnych zmian gospodarczych i społecznych w Polsce. W niniejszym wypracowaniu postaram się przybliżyć owe ramy czasowe oraz kluczowe wydarzenia związane z tym okresem, zwracając szczególną uwagę na faktyczne wydarzenia przedstawione w literaturze historycznej.

Edward Gierek objął stanowisko I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) 20 grudnia 1970 roku, po dramatycznych wydarzeniach grudniowych - protestach robotników na Wybrzeżu, które brutalnie tłumiła władza. Gierek został mianowany na miejsce Władysława Gomułki, którego rządy były coraz bardziej krytykowane za stagnację gospodarczą i brak reform. Odchodząc od rządów Gomułki, Gierek promował swoistą odnowę i otwarcie na współpracę gospodarczą z krajami zachodnimi.

Dekadę Gierka szczególnie cechowała polityka intensywnego zadłużania się za granicą, co miało na celu pobudzenie polskiej gospodarki i modernizację infrastruktury. Rządy Gierka to między innymi inwestycje w przemysł ciężki, rozbudowa sieci dróg, nowe osiedla mieszkaniowe oraz rozwój sektora motoryzacyjnego, czego jednymi z najbardziej widocznych symboli stały się produkcja Polskiego Fiata 126p oraz rozwój górnictwa węgla kamiennego.

Na początku lat 70. XX wieku wydawało się, że polityka Gierka przynosi pozytywne efekty. Polacy mogli cieszyć się wyższym standardem życia, a w sklepach pojawiły się wcześniej niedostępne towary luksusowe. Emancypacja społeczeństwa była również widoczna w sferze kulturalnej, gdzie rozwijała się muzyka, film i moda.

Jednakże cena, jaką Polska musiała za to zapłacić, była wysoka. Zadłużenie Polski wobec krajów zachodnich rosło w zastraszającym tempie, a nadszarpnięta gospodarka zaczynała stawać się coraz bardziej zależna od niestabilnej sytuacji na rynku międzynarodowym. W połowie dekady okazało się, że doraźne kredyty i inwestycje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci trwałego wzrostu gospodarczego.

Pogłębiające się problemy gospodarcze przyczyniły się do narastania niezadowolenia w społeczeństwie. Na przełomie lat 70. i 80. kryzys ekonomiczny był już widoczny wszędzie – od braku podstawowych produktów na półkach sklepowych po coraz bardziej dotkliwe ograniczenia w dostępie do usług komunalnych. Protesty społeczne zaczęły przybierać na sile. W czerwcu 1976 roku doszło do strajków w Radomiu i Ursusie, które brutalnie stłumiono, co tylko pogłębiło napięcia.

Kryzys osiągnął punkt kulminacyjny na przełomie 1980 i 1981 roku, kiedy to fala strajków, zainicjowana przez robotników w Stoczni Gdańskiej, doprowadziła do powstania niezależnych związków zawodowych "Solidarność" pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. W obliczu niekontrolowanych protestów i presji społecznej, Edward Gierek został odsunięty od władzy we wrześniu 1980 roku, a jego miejsce zajął Stanisław Kania.

Podsumowując, dekada Edwarda Gierka trwała od grudnia 1970 do września 1980 roku. Był to okres dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych, w którym obserwowano zarówno doraźne sukcesy, jak i długofalowe problemy związane z polityką zadłużania się na szeroką skalę. Dekada ta pozostawiła po sobie mieszane wspomnienia – z jednej strony okres polepszenia warunków życia, a z drugiej, wzrastające zadłużenie i w końcu ogromny kryzys, który doprowadził do dramatycznych przemian społeczno-politycznych początku lat 80.

Napisz za mnie wypracowanie z historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się