Wypracowanie

Mowa kierowana do Wysokiego Sądu- oskarżenie Kreona

approveTa praca została zatwierdzona przez naszego nauczyciela: 24.04.2024 o 10:22

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Mowa kierowana do Wysokiego Sądu- oskarżenie Kreona

Streszczenie:

Obrońca Antygony oskarża Kreona o działania motywowane żądzą władzy, które doprowadziły do tragedii osobistej i społecznej. Kreonowi brakowało empatii, co przyniosło zgubę. Postulowana jest odpowiedzialność za te czyny i wydanie sprawiedliwego wyroku. ✅

Szanowny Sądzie, poczytni obecni, stoję przed Wami dzisiaj nie tylko jako prawnik broniący pamięci i praw Antygony, ale przede wszystkim jako rzecznik wartości, jakie są fundamentem naszej cywilizacji: sprawiedliwości, szacunku do praw religijnych i ludzkich. Za oskarżonym stoi Kreon, którego działania, motywowane fałszywą dumą i żądzą władzy, doprowadziły do niewyobrażalnej tragedii osobistej i społecznej.

Zacznijmy od przypomnienia, że Kreon, zdobywszy pełnię władzy nad Tebami, narzucił prawo zakazujące pochówku ciała Polinejkesa- brata Antygony. To działanie bezpośrednio przeciwstawia się prastarym zwyczajom i prawom religijnym, które stanowią o potrzebie godnego pochówku każdej duszy, niezależnie od jej ziemskich czynów. Kreon, ignorując te normy, najwyraźniej zapomniał, że jako władca jest stróżem prawa, a nie jego twórcą według własnego kaprysu. W odpowiedzi na to Antygona, kierując się nie tylko miłością rodzinną, ale i świętym obowiązkiem religijnym, dokonała czynu sprzeciwu. Warto podkreślić, że jej działanie było aktem wierności wyższym wartościom, a nie buntu przeciwko państwu.

Kreon, dowiedziawszy się o tym, postąpił z jeszcze większą bezwzględnością. Nie okazał empatii, nie potrafił dostrzec w działaniu Antygony cnoty, widział tylko wyzwanie swojej władzy. Jego decyzja o skazaniu jej na śmierć była dramatycznym nadużyciem tej władzy, a także przejawem niebywałej krótkowzroczności. W tej decyzji widzimy nie tylko brak uzasadnienia prawnego, ale także brak podstawowego ludzkiego współczucia i rozsądku.

Destrukcja sięgała dalej. Hajmon, syn Kreona, zaręczony z Antygoną, próbował interweniować na jej rzecz. Kreon, mimo błagań i rad własnego syna, pozostał niewzruszony, co ostatecznie doprowadziło do tragicznej śmierci zarówno Hajmona, jak i Antygony. Czy postępowanie Kreona mogło być bardziej mylne? Nie tylko zrujnował życie swojej rodziny, ale również zatracił respekt i zaufanie swoich obywateli.

Analizując postępowanie Kreona w świetle historycznych i mitologicznych wzorców dobrych władców, widzimy, że brakuje mu mądrości, sprawiedliwości i umiarkowania. Władca, który nie potrafi dokonywać refleksji nad własnymi decyzjami i ich wpływem na ludzi, kieruje państwo do ruiny.

Kreon działał w obronie porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa. Jednakże, jak pokazuje życie, prawdziwe motywacje były osobiste, oparte na potrzebie utrzymania władzy i kontroli. Prawdziwy przywódca czerpie siłę z zaufania i poszanowania swoich obywateli, a nie z ich strachu.

Podsumowując, przedstawione dowody wskazują jednoznacznie: Kreon nie tylko złamał prawo, ale swoje działania wyrządziły nieodwracalną krzywdę ludziom. Przyczynił się do śmierci, cierpienia i destabilizacji społecznej. Stanowczo domagam się odpowiedzialności za te czyny i apeluję o wydanie sprawiedliwego wyroku.

Zakończę wyrażając nadzieję, że ten wyrok będzie stanowił przypomnienie o wartościach, które powinniśmy wszyscy przestrzegać: sprawiedliwości, szacunku dla prawa ziemskiego i ludzkiej godności.

Dziękuję Sądowi za uwagę i zaangażowanie w sprawiedliwe rozpatrzenie tej sprawy.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

- Wypracowanie jest bardzo dobrze napisane, prezentuje argumentację działania Kreona oraz broni Antygony w sposób logiczny i przekonujący.

Ocena:5/ 5

Autorka wykazuje dobrą znajomość treści dramatu i umiejętność analizy postaci i ich motywacji. Jest również poprawne pod względem językowym i stylistycznym. Jednakże mogłaby autorka bardziej rozwinąć niektóre argumenty oraz przeprowadzić głębszą analizę psychologiczną postaci. Ponadto, brakuje odniesienia do konsekwencji jej argumentacji dla społeczeństwa tebańskiego. Ogólnie jednak, wypracowanie jest bardzo dobre i przekonujące.

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się