Wypracowanie

Czy przedstawione w bajkach Ignacego Krasickiego stosunki międzyludzkie można odnaleźć w świecie współczesnym?

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.05.2024 o 10:33

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Ignacy Krasicki to twórca polskiej bajki literackiej, która pełni funkcję dydaktyczną i ukrywa uniwersalne prawdy o ludzkiej naturze. Jego bajki, oparte na antropomorfizacji zwierząt, są nadal aktualne we współczesnym świecie. 🤔

Ignacy Krasicki to jedna z najważniejszych postaci polskiego oświecenia. Znany jest przede wszystkim jako twórca polskiej bajki literackiej. Jego bajki nie tylko bawią, ale również pełnią funkcję dydaktyczną. Krasicki poprzez antropomorfizację zwierzęcych bohaterów przedstawia różne ludzkie cechy i zachowania. Te uniwersalne prawdy o ludzkiej naturze, którymi się posługiwał, czasami z lekką ironią i humorem, pozostają aktualne do dziś. Niniejsze wypracowanie analizuje, czy stosunki międzyludzkie przedstawione w bajkach Krasickiego można odnaleźć we współczesnym świecie.

Krasicki w swoich bajkach posłużył się techniką antropomorfizacji, czyli przypisywaniem zwierzętom ludzkich cech. Dzięki temu czytelnik łatwo identyfikuje się z bohaterami i rozumie przekazy dydaktyczne. Przykładowo, lew jest symbolem odwagi i siły, natomiast lis jest symbolem sprytu i tchórzostwa. Jest to widoczne w wielu jego bajkach. Na przykład w bajce "Lew i zwierzęta" lew, jako król zwierząt, zręcznie posługuje się swoją mocą, co odzwierciedla ludzkie pragnienie władzy i respektu. Takie zachowanie można też zaobserwować w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie o dużej władzy często wykorzystują swoją pozycję w sposób bezmyślny i tyraniczny, nie biorąc pod uwagę dobra ogólnego.

Innym przykładem są bajki "Jagnię i wilcy" oraz "Szczur i kot". W pierwszej z nich mamy do czynienia z naiwnością jagnięcia, które nie zdaje sobie sprawy z groźby, jaką stanowią wilki. Jagnię wierzy w swoje bezpieczne otoczenie, ale szybko staje się ofiarą. Ta bajka krytykuje naiwność i łatwowierność, co jest częstą przywarą wśród ludzi. Nawet dzisiaj możemy spotkać się z ludźmi, którzy zbyt łatwo ufają innym, co często kończy się dla nich niekorzystnie. W "Szczurze i kocie" z kolei, Krasicki pokazuje pychę i zarozumialstwo. Szczur jest pewien swojej wyższości, ale zostaje pokonany przez bardziej sprytnego kota. Takie postawy są obecne we współczesnym świecie, gdzie zarozumiali ludzie często przeceniają swoje możliwości i w końcu kończą na przegranej pozycji.

Krasicki w swoich bajkach często krytykuje ludzkie wady i przywary. W bajce "Dewotka" przedstawia hipokryzję religijną. Tytułowa dewotka przestrzega wszystkich przepisów religijnych, ale jednocześnie jest pełna fałszu i dwulicowości. Tego rodzaju zachowanie jest aktualne również dzisiaj, kiedy to niektórzy ludzie pokazują swoją religijność na pokaz, nie mając z nią nic wspólnego w codziennym życiu. W dzisiejszym świecie łatwo zauważyć osoby, które deklarują się jako osoby moralnie wzorowe, ale w rzeczywistości mają bardzo mało wspólnego z głoszonymi wartościami.

Współczesne społeczeństwo wiele zawdzięcza wartościom oświecenia, jednak wady ludzkiej natury pozostają niezmienne. Krasicki w bajce "Filozof" przedstawia radykalizm, który można odnieść do dzisiejszego świata. Tytułowy filozof uważa swoje poglądy za jedyne słuszne i nie dopuszcza innych opinii. Ten sposób myślenia jest ekstremalnie obecny w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w polityce, gdzie często dochodzi do radykalizacji poglądów i zaniku dialogu.

Z kolei w bajce "Pasterz i owce" Krasicki mówi o egoizmie i jego współczesnych konsekwencjach. Pasterz, zamiast dbać o dobro swoich owiec, myśli tylko o własnych korzyściach, co prowadzi do zguby stada. W dzisiejszym świecie egoizm widać na każdym kroku, zwłaszcza w biznesie i polityce, gdzie jednostki nierzadko stawiają swoje interesy ponad potrzebami innych.

Przykład bajki "Przyjaciele" pokazuje fałszywą przyjaźń, co jest równie aktualne dzisiaj. Dwaj tytułowi przyjaciele okazują się fałszywi, kiedy przychodzi do pomocy w trudnej sytuacji. Ta sytuacja jest doskonale znana i współczesnym ludziom, którzy często doświadczają zawodów w relacjach międzyludzkich.

Podsumowując, stosunki międzyludzkie przedstawione w bajkach Krasickiego są rozpoznawalne i aktualne również dzisiaj. Wynika to z niezmienności ludzkiej natury na przestrzeni wieków. Krasicki, poprzez swoje bajki, odkrywa przed nami uniwersalne prawdy o ludziach i wskazuje nam, w jaki sposób powinniśmy unikać wad i dążyć do moralności. Jego bajki są nie tylko nauką, ale również przestrogą, zachęcającą nas do refleksji nad własnym postępowaniem i relacjami z innymi. Tak więc, pomimo zmieniających się czasów i warunków, dzieła Krasickiego pozostają wiecznie aktualne, co czyni je wyjątkowymi w literaturze.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się