Wypracowanie

Druga wojna światowa

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 13.04.2024 o 14:12

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Druga wojna światowa - największy konflikt w historii, brutalne działania Niemiec, zwycięstwo aliantów, olbrzymie zmiany geopolityczne. 🤔

Druga wojna światowa, największy i najbardziej niszczycielski konflikt zbrojny w historii ludzkości, rozpoczęła się 1 września 1939 roku napaścią Niemiec na Polskę. Była to wojna, która nie tylko zmieniła układ geopolityczny świata, ale również przyniosła niewyobrażalne cierpienia milionom ludzi na różnych kontynentach.

Konflikt ten miał swoje prologi w postaci agresywnej polityki ekspansywnej prowadzonej przez Adolf Hitlera i państwa Osi, w tym Japonię i Włochy. Podbój i aneksja Austrii w 1938 roku, a następnie roszczenia terytorialne wobec Czechosłowacji oraz pakt Ribbentrop-Mołotow, układ o nieagresji między Niemcami a ZSRR, zawarty w sierpniu 1939 roku, który zawierał tajne protokoły o podziale Polski, wyznaczyły drogę do wybuchu wojny.

Szybka i brutalna kampania wrześniowa doprowadziła do podziału Polski między Niemcy a ZSRR i wywołała reakcję państw zachodnich – Francji i Wielkiej Brytanii, które wypowiedziały Niemcom wojnę. Jednak rzeczywista eskalacja konfliktu na Zachodzie miała miejsce w 194 roku, kiedy to Niemcy zaatakowały Francję i szybko ją pokonały, zajmując Paryż. Wówczas wydawało się, że Niemcy są nie do pokonania, a ich blitzkrieg, czyli wojna błyskawiczna, będzie niezawodną metodą podboju.

Tymczasem na wschodzie Hitler popełnił błąd, decydując się na atak na swojego dotychczasowego sojusznika – ZSRR, 22 czerwca 1941 roku. Operacja Barbarossa była początkowo sukcesem, jednak z czasem niemożność szybkiego pokonania Związku Radzieckiego, surowa zima i nieugięta obrona radziecka przyczyniły się do zwrotu fortuny.

Na innym teatrze działań wojennych, w Azji, Japonia dążyła do ekspansji swojego imperium kosztem Chin oraz europejskich kolonii w Azji Południowo-Wschodniej. Atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku spowodował, że Stany Zjednoczone weszły do wojny, otwierając kolejny front przeciw państwom Osi.

Kulminacyjnym momentem wojny była bitwa stalingradzka w 1942–1943 roku, która stała się punktem zwrotnym na froncie wschodnim i symbolicznym końcem niemieckiej ekspansji. Tymczasem na Zachodzie alianci, po udanej inwazji w Normandii w czerwcu 1944 roku, zaczęli spychać wojska niemieckie w kierunku ich granic.

Wojna w Europie zakończyła się kapitulacją Niemiec 8 maja 1945 roku. Jednak konflikt na Pacyfiku trwał aż do września tego samego roku, kiedy to Japonia skapitulowała po zrzuceniu przez Stany Zjednoczone bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.

Druga wojna światowa zmieniła świat nieodwracalnie. Konsekwencje tego konfliktu – ogromne straty ludzkie, zniszczenie wielkich obszarów miast i wsi, holokaust, a także ostateczne przesunięcie centrum siły światowej na korzyść Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego – miały ogromny wpływ na kształtowanie się powojennego świata. Utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych miało na celu zapobieżenie podobnym konfliktom w przyszłości, ale zimna wojna i liczne inne konflikty pokazały, jak trudne jest utrzymanie pokoju i stabilności na świecie.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się