Wypracowanie

Szybko umierająca wdzięczność: przykłady ze społeczności szkolnej.

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 24.04.2024 o 16:26

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Praca analizuje ulotność wdzięczności uczniów wobec nauczycieli, kolegów i organizacji szkolnych. Zwraca uwagę na szybkie jej przemijanie po zakończeniu określonych działań. 🤔

Wdzięczność jest uczuciem, które wydaje się być ulotne, zwłaszcza w dynamicznym środowisku, jakim jest społeczność szkolna. W jaki sposób uczniowie wyrażają wdzięczność wobec swoich nauczycieli, kolegów, a jak szybko to uczucie przemija, warto przyjrzeć się na konkretnych przykładach.

Zacznijmy od relacji uczniów z nauczycielami. Wiele razy można zaobserwować, jak podczas trwania semestru, szczególnie w okresie przygotowań do ważnych testów, uczniowie intensywnie korzystają z pomocy swoich nauczycieli. Częste konsultacje, dodatkowe materiały przygotowywane przez pedagogów, poświęcony czas po lekcjach – wszystko to wydaje się budować w uczniach poczucie wdzięczności. Nauczyciele często idą na znaczne ustępstwa, aby pomóc swoim uczniom. Jednakże, gdy tylko trudny okres minie, np. po zaliczeniu testu czy egzaminu, uczniowie często zapominają o tym wsparciu, rzadko wracają, aby podziękować, a rutyna szkolna sprawia, że początkowo żywe uczucie wdzięczności szybko blaknie.

Podobnie rzecz ma się z relacjami między uczniami. Przykładem może być sytuacja, gdy jeden z uczniów pomaga drugiemu w przygotowaniach do odpowiedzi ustnej czy wspólnego projektu. Współpraca i wsparcie często są obiecująco ocieplane wdzięcznością. Jednakże, gdy projekt zostaje oceniony, a stres związany z wystąpieniem mija, niejednokrotnie relacje wracają do stanu sprzed wspólnej pracy, a wyrazy wdzięczności, które jeszcze niedawno padały gęsto, wydają się być już tylko cichym echem.

Warto również zwrócić uwagę na organizacje studenckie i uczniowskie, takie jak samorząd uczniowski. Członkowie tych organizacji często podejmują różnorodne inicjatywy, które mają na celu poprawę życia szkolnego. Nie licząc na osobiste korzyści, starają się wprowadzać nowe rozwiązania czy organizować wydarzenia. W momencie, gdy te inicjatywy przynoszą oczekiwane rezultaty, uczniowie okazują wdzięczność swoim reprezentantom. Niestety, gdy emocje opadają, a codziennych problemów jest mniej, działania samorządu są zapominane, a podziękowania stają się coraz rzadsze.

Analizując te przykłady, można dostrzec, że w społeczności szkolnej, podobnie jak w życiu dorosłym, wdzięczność jest uczuciem, które wymaga ciągłego przypominania sobie o dobroci, którą otrzymujemy od innych. Może warto byłoby zastanowić się, jak uczynić uczucie wdzięczności bardziej trwałym i głęboko zakorzenionym w naszym codziennym życiu szkolnym. Może kluczem jest regularne docenianie tych małych gestów i nie biorąc za pewnik ogrom pracy, który każdy wkłada w nasze edukacyjne dobrobyty. Czas pokaże, czy jesteśmy w stanie kultywować i pielęgnować wdzięczność na dłużej niż tylko przez moment.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się