Wypracowanie

Najważniejsze informacje o normie społecznej

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 30.04.2024 o 9:34

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Normy społeczne to reguły akceptowane w społeczeństwie, regulujące zachowanie jednostek. Mogą być przymusem zewnętrznym (np. prawa) lub wewnętrznym (wartości). Ważne dla relacji społecznych i porządku. 🤔

Norma społeczna to reguła lub standard zachowań, który jest akceptowany przez grupę ludzi w danej społeczności. Normy te mogą być formalne, jak prawa i regulacje, lub nieformalne, jak obyczaje i tradycje, które regulują sposób, w jaki ludzie powinni się zachowywać w różnych sytuacjach. Normy te są istotne dla utrzymania porządku i przewidywalności w społeczeństwie, a ich przestrzeganie często wpływa na relacje społeczne i poczucie przynależności do grupy.

Normy jako przymus zewnętrzny manifestują się poprzez zewnętrzne naciski społeczne, które zmuszają jednostki do przestrzegania określonych zachowań. Na przykład, przepisy prawa to formalne normy społeczne, których nieprzestrzeganie może skutkować sankcjami, takimi jak kary finansowe czy więzienie. Taką normę w literaturze obrazuje chociażby "Antygona" Sofoklesa, gdzie tytułowa bohaterka, mimo zakazu władzy, decyduje się pogrzebać swojego brata, co kończy się dla niej tragicznie. Ta tragedia ukazuje konflikt między normą prawną (zakaz króla Kreona) a moralną (obowiązek rodzinny i religijny związany z pochówkiem).

Normy jako przymus wewnętrzny odnoszą się do wewnętrznych przekonań i wartości jednostki, które nakazują jej określone postępowanie, nawet w braku zewnętrznych nacisków. Idealnym przykładem z literatury jest tu "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. Raskolnikow, główny bohater, dokonuje morderstwa na starej lichwiarce, opierając swoje działania na teorii, według której niektórzy ludzie są moralnie usprawiedliwieni do łamania prawa dla wyższego celu. Jednak jego wewnętrzne przekonania i poczucie winy stają się dla niego ostatecznie nieznośnym ciężarem, co prowadzi do jego załamania i późniejszego wyznania zbrodni.

Różnica między tymi dwoma rodzajami przymusów wynika więc głównie z źródła motywacji. W przypadku przymusu zewnętrznego, to zewnętrzne bodźce i potencjalne konsekwencje są motywacją do działania. W przypadku przymusu wewnętrznego, jest to własne sumienie i moralność jednostki.

Sposób zachowania jako norma nie jest przymusem, lecz raczej wzorcem/wyobrażeniem o tym, jak należy się zachowywać. Są to bardziej elastyczne i mniej rygorystyczne oczekiwania społeczne. Na przykład, etykieta przy stole jest sposobem zachowania, który różni się w zależności od kultury, ale generalnie odzwierciedla oczekiwania co do manier. W literaturze, doskonałym przykładem normy jako sposobu zachowania może być "Duma i uprzedzenie" Jane Austen, gdzie postacie często zmagają się z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi manier, małżeństwa i interakcji międzyludzkich w klasie wyższej Anglii wczesnego XIX wieku.

Podsumowując, normy społeczne są kluczowym elementem organizacji społecznej, wpływając na zachowanie jednostek zarówno przez przymus zewnętrzny, jak i wewnętrzny, jak również poprzez mniej formalne oczekiwania dotyczące sposobu zachowania. Każda z tych form pełni niezbędną rolę w utrzymywaniu porządku społecznego i kulturowego.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się