Wypracowanie

Religia islamska.

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Religia islamu liczy ponad 1,8 miliarda wyznawców i wywodzi się z VII wieku. Kluczowymi zasadami są pięć filarów islamu, wspólnota umma oraz podział na sunnizm i szyizm. To religia bogata w różnorodność kulturową i historyczną, kształtująca ludzi na całym świecie. 🤔

Religia islamska, znana również jako islam, jest jedną z największych religii monoteistycznych na świecie. Ma ponad 1,8 miliarda wyznawców, czyli około czwartej części ludności globu, co czyni ją drugą co do wielkości religią po chrześcijaństwie. Jej początki sięgają VII wieku naszej ery, kiedy to w miejscowości Mekka w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej narodził się jej założyciel – Prorok Mahomet. Islam wywodzi się z tego samego korzenia co judaizm i chrześcijaństwo, dlatego często określa się te religie mianem „religii abrahamowych”, co ma podkreślić wspólnego przodka wyznawców – Abrahama. Muzułmanie wierzą, że Mahomet był ostatnim prorokiem, który przekazał ludzkości ostateczną, doskonałą i niezmienioną wersję Słowa Bożego, zwaną Koranem. Koran składa się z 114 sur (rozdziałów), które muzułmanie uznają za objawione Mahometowi przez anioła Gabriela. Głównym założeniem islamu jest wiara w jednego, wszechmocnego Boga (Allaha), któremu należy oddawać cześć bez żadnych pośredników. Kluczową zasadą jest też przekonanie, że życie na ziemi to jedynie próba i przygotowanie do życia wiecznego, które oczekuje wiernych po śmierci. W związku z tym muzułmanie kierują się pięcioma filarami islamu, które określają podstawy ich wiary i praktyk życia codziennego: 1. Świadectwo wiary (szahada) – wyznanie, iż nie ma Boga poza Allahem, a Mahomet jest Jego prorokiem. 2. Modlitwa (salat) – odprawiana pięć razy dziennie zwróconymi w kierunku Mekki, która uważana jest za święte miasto islamu. 3. Jałmużna (zakat) – obowiązek podzielania się z tymi, którzy są w potrzebie, co stanowi rodzaj społecznej solidarności. 4. Post (sawm) – zwłaszcza w miesiącu ramadan, kiedy to od świtu do zmierzchu muzułmanie powstrzymują się od jedzenia, picia, palenia i stosunków seksualnych. 5. Pielgrzymka do Mekki (hadżdż) – przynajmniej raz w życiu, o ile ktoś ma na to możliwości finansowe i zdrowotne. Islam kładzie duży nacisk na wspólnotę, znanej jako umma, gdzie wszyscy są równi wobec Boga i powinni sobie wzajemnie pomagać. Patrzy również na życie w sposób holistyczny, nie wyznaczając wyraźnej granicy między sferą świętą a profaniczną. Każdy aspekt życia muzułmana jest ściśle powiązany z religią – od prawa i politologii po etykę czy edukację. Wyróżniamy dwie główne gałęzie islamu: sunnizm, który jest śledzony przez większość muzułmanów, oraz szyizm, drugą co do wielkości grupę. Sunnici kierują się przede wszystkim Hadisami, czyli zapisami mów i czynów Proroka Mahometa, które uzupełniają Koran i są podstawą sunnickiego prawa. Szyici z kolei przykładają większe znaczenie do roli Ali ibn Abi Talib – kuzyna i zięcia Mahometa – oraz jego potomków, których uważają za jedynych prawdziwych i legitymujących się duchowych liderów wspólnoty muzułmańskiej. Nie można również zapomnieć o mniejszych sektach i ruchach w islamie, takich jak Sufizm, który jest mistycznym wymiarem islamu i skupia się na duchowej praktyce oraz osobistym związku z Bogiem. Współczesny islam, jego praktyki i wyznawcy są bardzo różnorodni, rozprzestrzeniając się na różne kultury i narodowości. Wszystkie aspekty tej religii, od języka modlitwy po sztukę i architekturę, mają bogate i skomplikowane historie, które wpłynęły na wiele różnych cywilizacji na przestrzeni wieków. W islamie istnieje też szereg różnic interpretacyjnych, wynikających zarówno z różnic regionów geograficznych, jak i odmiennej historii danego obszaru, co pozwala na lepsze zrozumienie bogactwa tradycji islamskich. Podsumowując, islam jest religią o głębokiej duchowości, która kształtowała i dalej kształtuje życie milionów ludzi na całym świecie. Praktyki i zasady przynależne temu wyznaniu wpisują się w szeroki kontekst kulturowy i historyczny, co czyni islam jednym z kluczowych elementów w kształtowaniu globalnej kultury oraz polityki.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się