Wypracowanie

Ustosunkuj się do słów Wisławy Szymborskiej pochodzących z wiersza „Schyłek wieku”: „Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek”

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Analiza wiersza „Schyłek wieku” Wisławy Szymborskiej w kontekście XX wieku i jego skutków społecznych, moralnych i technologicznych. Refleksja nad paradoksami oraz nad nadchodzącym wiekiem XXI.🤔

Zakończenie wieku to dla ludzkości naturalny moment na refleksję. Z jednej strony, wtedy podsumowuje się osiągnięcia, z drugiej konfrontuje je z nadziejami, które były z nimi związane. Wisława Szymborska w swoim wierszu „Schyłek wieku” przemyślnie poddała w wątpliwość entuzjastyczne proroctwa dotyczące XX wieku, który miał być tym, który „będzie lepszy od zeszłych”. Te słowa stały się kluczowe dla mojej refleksji nad mijającym stuleciem. Wiek XX jawi się jako przełomowy moment w dziejach ludzkości, ale czy faktycznie „lepszy”? Na tej płaszczyźnie warto przywołać perspektywę Szymborskiej, która skłania do przemyśleń. Dwudzieste stulecie, mimo swoich technologicznych sukcesów, przyniosło niewyobrażalne cierpienie w postaci dwóch wojen światowych. I i II Wojna Światowa wymazały nadzieje na przełom i pokazują, iż skala i okrucieństwo konfliktów może przerosnąć najgorsze ludzkie wyobrażenia. Niewyobrażalnym złem było zwłaszcza Holocaust – przemysłowa zagłada ludności żydowskiej i innych grup, która na zawsze naznaczyła XX wiek, jako okres nie ludzkiego zwycięstwa, ale ludzkiego upadku. Następnie rozwój technologiczny, z drugiej strony postęp, przyniósł także bombę atomową, zniszczenie Hiroszimy i Nagasaki, co dobitnie pokazuje, że postęp techniczny to nie zawsze postęp moralny. Pytania o etykę i odpowiedzialność za konsekwencje wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych nigdy nie były tak aktualne jak w ubiegłym stuleciu. Nie możemy również zapomnieć o ekologii. Wiek XX, ze swoją masową industrializacją, prowadzi do eksploatacji i degradacji środowiska. Efekt cieplarniany, jego skutki jak topnienie lodowców, czy występowanie dziury ozonowej, są konsekwencjami, z którymi musi zmagać się nasze pokolenie i przyszłe. Jeśli spojrzymy na sferę wartości, to także tu widać kryzys. Tradycyjne wartości uległy rozmyciu, pod wpływem materializmu i pragnienia władzy. Społeczne relacje często uległy degradacji, ustępując miejsca bezwzględnemu konsumpcjonizmowi, a etyka zawodowa zmaga się z coraz większymi wyzwaniami. Mimo to, nie można zapominać o pozytywnych aspektach XX wieku. Technika, przemysł, kultura – wszystkie te sfery rozwinęły się nieporównywalnie do wcześniejszych epok. Należy jednak zastanowić się, czy rozwój w tych dziedzinach zrekompensował straty w sferze wartości tradycyjnych. W świetle nadchodzącego wieku, pojawia się pytanie o człowiecze aspiracje i plany. Czy XXI wiek przyniesie zmiany, czy też będzie kontynuacją błędów z przeszłości? Refleksje Szymborskiej inspirować mogą do osobistych postanowień, jak również do szerszej debaty społecznej. Podsumowując, wiek XX był czasem wielu paradoksów, gdzie obok wielkiego postępu toczył się regres moralny. Można wiek ten ocenić jako „najgorsze sto lat w historii ludzkości”, ale warto pamiętać, że historia nie jest jednoznaczna i każde stulecie nosi w sobie dualizm światła i ciemności. Osobiście, pod wpływem wiersza Szymborskiej, odczuwam mieszane emocje. Z jednej strony jestem wdzięczny za technologiczne i kulturowe osiągnięcia XX wieku, z drugiej nie mogę przejść bez wstrząsu obok jego najmroczniejszych stron. W przyszłości widzę wyzwanie, do którego musimy stanąć: wyciągnąć lekcje z błędów przeszłości i dążyć do lepszego jutra zgodnie z tym, czego nauczyła nas historia. Historia uczy pokory. Niezależnie od osiągnięć, zawsze warto pamiętać o słabościach i potknięciach, które definiują nas jako społeczeństwo. Poezja Szymborskiej, poprzez podnoszenie kwestii społecznych i etycznych, skłania do rozważań, jakie wyzwanie stawia przed nami przyszłość. Uniwersalność problemu oceny historii każe nam myśleć nie tylko o mijającym wieku, ale także o tym, co przyniesie kolejne stulecie.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Twoje wypracowanie jest bardzo trafne i pełne refleksji. Doskonale analizujesz słowa Wisławy Szymborskiej i ujmujesz istotę przemyśleń dotyczących XX wieku. Dobrze zauważasz dualizm tego stulecia i potrafisz wnikliwie ocenić zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Bardzo mi się podoba, jak z perspektywy historycznej, społecznej i etycznej analizujesz przełomowy charakter XX wieku i w jaki sposób stawia on wyzwanie przed przyszłymi pokoleniami. Twoje rozważania są mądre i przemyślane, a dodatkowo potrafisz doskonale wykorzystać wiersz Szymborskiej do zilustrowania swoich własnych spostrzeżeń. Gratuluję!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się